List Przewodniczącej PTG na 100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego

Świętujemy 100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego. 20 września 2023 roku Przewodnicząca PTG prof. Urszula Myga-Piątek uczestniczyła w uroczystych obchodach tego pięknego Jubileuszu. Święto towarzyszyło XLV Ogólnopolskiej Konferencja Kartograficznej, która w 2023 roku odbywa się w Lublinie pod hasłem „Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscypplinarnych.” Publikujemy okolicznościowy list przygotowany i odczytany przez Przewodniczącą PTG.

Redaktor Naczelna
Polskiego Przeglądu Kartograficznego
Dr hab. Beata Konopska, Prof. UMCS

Polskie Towarzystwo Geograficzne z wielką satysfakcją włącza się w obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Pamiętając o doniosłej roli ojców założycieli polskiej kartografii wyrażamy wielkie uznanie dla kontynuatorów myśli i tradycji polskiej szkoły kartograficznej.

100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego W związku ze wzrostem znaczenia informacji przestrzennej we współczesnym świecie, a także wraz z rosnącym wykorzystaniem map i wizualizacji przestrzennych w wielu sferach życia społecznego i gospodarczego, kartografia nabiera coraz większego znaczenia. Wymaga to stałego postępu w sposobach pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania danych przestrzennych, któremu musi towarzyszyć rozwój warsztatu metodycznego. W takim kontekście Polski Przegląd Kartograficzny, stanowiąc polsko- i angielskojęzyczny periodyk o historycznym dorobku i ugruntowanej tradycji, spełnia niezwykle ważną rolę upowszechniającą. Wprowadza do obiegu naukowego i aplikacyjnego, najbardziej aktualną problematykę kartograficzną. Geografowie, kartografowie, a także specjaliści z pokrewnych dyscyplin i dziedzin nauki, którzy odnoszą wyniki swoich badań do przestrzennego rozkładu zjawisk przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, znajdują w Przeglądzie atrakcyjną platformę prezentowania wyników, w tym prezentowania nowych metod i narzędzi, także w zakresie teledetekcji i Geograficznych Systemów Informacyjnych. Polski Przegląd Kartograficzny jest również forum, na którym odbywa się wymiana doświadczeń wśród praktyków, w tym wykonawców obrazowań kartograficznych i szeroko rozumianych użytkowników informacji przestrzennej. W tym także duchu organizowana jest XLV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna: „Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych”, która towarzyszy obchodom Jubileuszu 100-lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego.

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje Oddziałowi Kartograficznemu PTG jako wydawcy Polskiego Przeglądu Kartograficznego. W setną rocznicę ukazania się pierwszego numeru Przeglądu, wydanego w październiku 1923 r. pod redakcją Eugeniusza Romera, pragnę złożyć na ręce Redaktor Naczelnej – Pani Dr hab. prof. UMCS Beaty Konopskiej, najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za trud i starania w kontynuowaniu tego wspaniałego dzieła wydawniczego.

Życzę aby aktualne wyzwania i wysokie standardy wydawnicze były szansą na zakreślanie coraz szerszych – międzynarodowych kręgów. Życzę dalszego rozwoju czasopisma, wzrostu jego poczytności i rozpoznawalności w świecie oraz tego, aby jego poziom naukowy był coraz wyżej oceniany w procesie formalnej ewaluacji. Wszystkim kartografom, uczestnikom Konferencji składam najlepsze życzenia – satysfakcjonujących prezentacji i dyskusji oraz dalszych, społecznie oczekiwanych postępów w nauce, którą z zamiłowaniem Państwo uprawiacie.

Urszula Myga-Piątek
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego