Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” – XII edycja

Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, a od dziesiątej edycji patronat nad wydarzeniem objęło także Polskie Towarzystwo Geograficzne. Zapraszamy uczniów i studentów zainteresowanych geografią i sztuką fotograficzną do udziału w dwunastej edycji konkursu.

Konkurs fotograficzny - 12. edycja Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” ma za zadanie popularyzację wiedzy geograficznej oraz promocję twórczego, artystycznego spojrzenia na zjawiska i procesy zachodzące w szeroko rozumianym środowisku geograficznym. Przewidziane są dwie kategorie tematyczne: N – procesy i formy naturalne oraz A – obiekty antropogeniczne, w ogólnych zarysach odpowiadające tradycyjnemu podziałowi na geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną.

Możliwe jest zgłoszenie (wyłącznie w formie elektronicznej) do 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach. Szczegółowe wymagania określone są w regulaminie, zamieszczonym na stronie konkursu. Termin zgłaszania zdjęć upływa 15 stycznia 2024 r.

Zgłoszone do konkursu fotografie ocenia jury, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu geografii, fotografii artystycznej oraz fotografii przyrodniczej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Dniu Geografa na wiosnę 2024 roku. Dodatkowo jury i komitet organizacyjny konkursu wytypują zdjęcia, które – obok nagrodzonych – zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (wyróżnienia). Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” wieńczy wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac, prezentowaną w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie wystawione są prace nagrodzone w jedenastej edycji. Wyniki dotychczasowych edycji, włącznie ze zdjęciami nagrodzonymi i wyróżnionymi udziałem w wystawie, są dostępne na stronie konkursu. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z sugestiami jury i komitetu organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu jednej z poprzednich edycji konkursu. Uwagi te uzasadniają wybory dokonane przez jury, a z drugiej strony miały i mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.