X Konferencja GIS w Nauce

Kalendarz dnia 22 Cze 2023

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownia GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego mają przyjemność zaprosić na X jubileuszową Konferencję GIS w Nauce, która odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Nauk Geograficznych w dniach 22–23 czerwca 2023 r.

GIS w nauce

Pierwsza Konferencja GIS w Nauce, której inicjatorami byli prof. Iwona Jażdżewska i prof. Jacek Urbański odbyła się w czerwcu 2012 r. w Łodzi. Miała być miejscem spotkań, integracji i wymiany doświadczeń naukowych dla osób zainteresowanych geoinformacją, niezależnie od dyscypliny naukowej jaką reprezentują. Przez kolejne lata czołowe ośrodki akademickie w Polsce kontynuowały jej organizację. Środowisko osób związanych z GIS miało okazję lepiej się poznać. Wielu uczestników pierwszej konferencji nadal zajmuje się działalnością naukową, w międzyczasie uzyskało kolejne stopnie naukowe. Co roku nowi adepci dołączają do naszego grona.

Uznaliśmy, że czas spotkać się po raz dziesiąty w centrum Polski, w Łodzi. Pragniemy kontynuować naszą tradycję i zapraszamy do udziału przedstawicieli nauki reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ale mających wspólne zainteresowania badawcze związane z geoinformacją. Zapraszamy zarówno doświadczonych przedstawicieli nauki jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę naukową. Zależy nam, aby nasze środowisko nadal się integrowało a młodzi badacze mieli możliwość wystąpień, obserwacji i szerokiej, pełnej życzliwości dyskusji. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się korzystając z FORMULARZA w terminie do 15 maja, i uiścić opłatę konferencyjną do 31 maja.

Równocześnie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2023 r. planujemy dodatkowe spotkanie w ramach konferencji GIS w Edukacji, której celem jest wymiana doświadczeń wśród nauczycieli akademickich związanych z problematyką nauczania geoinformacji w szkołach wyższych.