Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” – Wyniki edycji 2022/23

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego od 2012 r. organizuje cykliczny konkurs fotograficzny dla uczniów i studentów zainteresowanych geografią oraz fotografią pod hasłem „Geografia – proces, forma obiekt”. Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, a od X edycji (2021/22) patronat nad konkursem objęło także Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Gniew nieba

„Gniew nieba” – I miejsce w kategorii „Procesy i formy naturalne”, Wojciech Nadziałek, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Geografia, I rok studiów II stopnia)

XI edycja konkursu fotograficznego to w sumie 710 zgłoszonych prac autorstwa 185 uczniów i studentów. Nadesłane fotografie oceniało jury w składzie: Sławomir Grzanek (artysta fotograf, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego) – przewodniczący jury, Elżbieta Papińska (geograf, wykładowca na WNG UŁ), Renata Stadnik (geograf, członek Zarządu Związku Polskich Fotografów Przyrody). Jury nagrodziło 8 prac i wyróżniło kolejnych 9. Dodatkowo, jury uhonorowało prezentacją na stronie WNG oraz udziałem w pokonkursowej wystawie fotograficznej kolejnych 15 fotografii.

Podziemny cud

„Podziemny cud” – I miejsce w kategorii „Obiekty antropogeniczne”, Mateusz Stróżyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prawo, II rok studiów)

18 kwietnia 2023 roku, w trakcie obchodów Dnia Geografa na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac. W kategorii „procesy i formy naturalne” laureatem został Wojciech Nadziałek, student geografii z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uznanie jury zdobyły jego nocne zdjęcia przedstawiające wyładowania atmosferyczne: „Gniew nieba” i „Burza w gwieździstą noc”. W kategorii „obiekty antropogeniczne” laur zwycięstwa przypadł Mateuszowi Stróżykowi, studentowi prawa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za zdjęcia „Podziemny cud” i „W poznańskiej kamienicy”. Gratulujemy zwycięzcom.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w jedenastej edycji konkursu zostały zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Można je również obejrzeć na ogólnodostępnej wystawie w gmachu wydziału przy ul. Kopcińskiego 31 w Łodzi. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali dyplomy oraz nagrody. Wyniki wszystkich dotychczasowych edycji, włącznie ze zdjęciami nagrodzonymi i wyróżnionymi udziałem w wystawie, są dostępne na stronie WNG UŁ. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji konkursu zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz z sugestiami jury i komitetu organizacyjnego, zaproponowanymi po poprzednich edycjach konkursu. Uwagi te uzasadniają wybory dokonane przez jury, a z drugiej strony mogą stanowić wskazówkę dla przyszłych uczestników konkursu.