GastroMapa Łodzi – Podsumowanie MapoFaktury 2023

GastroMapa Łodzi – mamy to! Tegoroczna edycja MapoFaktury już za nami. Po raz kolejny w gościnnych murach Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się wspólne mapowanie Łodzi w bazie OpenStreetMap. Tym razem uczestnicy wydarzenia zajęli się aktualizacją informacji na temat łódzkiej gastronomii. 14 kwietnia pasjonaci geografii na całym świecie świętowali GeoNight. MapoFaktura była również częścią tej międzynarodowej inicjatywy. Oprócz edycji OpenStreetMap, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach z ekspertami. Oczywiście nie da się mówić o gastronomii bez jedzenia – a na mapatonach najlepiej sprawdza się pizza, którą dla uczestników MapoFaktury ufundował łódzki oddział firmy TomTom.

MapoFaktura 2023

Wydarzenie zorganizowali studenci II roku studiów magisterskich kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim w ramach przedmiotu media społecznościowe w turystyce prowadzonego przez dra Tomasza Napierałę. Aby mogła powstać GastroMapa Łodzi studenci musieli zaangażować się w pracę na długo przed samym wydarzeniem. Dane o łódzkiej gastronomii trzeba było pozyskać, zaktualizować, uporządkować i przygotować dla uczestników MapoFaktury. Samo wydarzenie należało zorganizować i wypromować, tak aby jak najwięcej osób chciało dołączyć do magistrantów i spędzić z nimi fascynujący czas GeoNight.

GastroMapa Łodzi jest dziełem nie tylko studentów zaangażowanych w przygotowanie MapoFaktury. Zespół edytorów zasilili również inni pasjonaci geografii, wspólnego mapowania i Łodzi. Łącznie MapoFaktura 2023 przyciągnęła 44 uczestników, w tym 23 kobiety i 21 mężczyzn, co oznacza, że temat ten wzbudza zainteresowanie niezależnie od płci. Większość osób to łodzianie w wieku 21-30 lat, jednak nie zabrakło ludzi powyżej 31 roku życia oraz osób spoza miasta. Pomijając studentów, którzy o wydarzeniu dowiedzieli się podczas zajęć na uczelni, istotnym źródłem informacji okazali się być znajomi, którzy rozpowszechnili wieść o MapoFakturze. Większość uczestników uważała, że MapoFaktura 2023 pomoże im zgłębić wiedzę na temat Łodzi i OpenStreetMap. W przypadku 12 gości, samo zainteresowanie gastronomią było głównym powodem, dla którego chcieli współtworzyć GastroMapę Łodzi.

GastroMapa Łodzi

GastroMapa Łodzi na podstawie danych OpenStreetMap

Wnioski, jakie udało się wyciągnąć z analizy bazy gastronomicznej Łodzi, są niezwykle interesujące. Przede wszystkim potwierdzono wysoką koncentrację bazy gastronomicznej w centrum miasta (głównie na ulicy Piotrkowskiej), ale również w tzw. subcentrach. Mowa o skupiskach różnych funkcji, w tym usług gastronomicznych, które wykształciły się w największych osiedlach mieszkaniowych. Rozmieszczenie usług gastronomicznych w Łodzi potwierdziło istnienie takich subcentrów na Retkinii, Widzewie Wschód, czy w dzielnicy Górna.

GastroMapa Łodzi

GastroMapa Łodzi na podstawie danych OpenStreetMap – Obiekty oferujące kuchnię wegańską i wegetariańską

Wraz z dyskusją o zrównoważonym rozwoju pojawiła się większa świadomość znaczenia tego, co i jak spożywamy. W tym kontekście, kuchnia wegetariańska i wegańska zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Redukcja spożycia mięsa przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zatem, z perspektywy zrównoważonego rozwoju Łodzi ważna jest dostępność dań kuchni wegańskiej i wegetariańskiej. Lokale oferujące dania bezmięsne rozmieszczone są głównie w centrum Łodzi. Cieszy jednak, że kuchnia wegańska i wegetariańska dostępna jest również poza obszarem Śródmieścia, głównie wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych.

GastroMapa Łodzi

GastroMapa Łodzi na podstawie danych OpenStreetMap – Obiekty oferujące kuchnię lokalną, regionalną i polską

Restauracje oferujące dania lokalne, regionalne czy polskie, funkcjonują od dłuższego czasu w Łodzi. Nie stanowią większości, ale gwarantują mieszkańcom i turystom dostęp do dań typowych dla miasta, regionu czy kraju. Co ważne, dostęp ten jest powszechny poza centrum miasta. W dużej części to małe gastronomie, lokale oferujące domową kuchnię, bary, oferujące dania przygotowywane z produktów dostarczanych przez lokalnych producentów żywności. To bardzo ważne w dobie dyskusji na temat europejskiej strategii “od pola do stołu”. Jej celem jest nie tylko zwiększenie produkcji ekologicznej. Ważna jest również redukcja kosztów środowiskowych i ekonomicznych związanych z transportem żywności. Istotne jest też zainteresowanie konsumentów tym, co jest elementem lokalnej kultury i tożsamości, której kuchnia jest bardzo ważną częścią.

GastroMapa Łodzi nie powstałaby bez partnerów i sponsorów. To dzięki nim organizacja MapoFaktury 2023 była możliwa: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Projekt 'SPOT – Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations’, Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, Łódzka Organizacja Turystyczna oraz TomTom. Podziękowania należą się również wszystkim uczestnikom wydarzenia, którzy chcieli spędzić GeoNight wraz z innymi pasjonatami geografii wspólnie mapując Łódź.

MapoFaktura 2023