XXXVII Seminarium Geografii Wsi pt. Inteligentny rozwój wsi

W dniach 15-16 września 2022 r. serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXXVII Seminarium Geografii Wsi pt. Inteligentny rozwój wsi. W tym roku spotykamy się w Lublinie. Organizatorem spotkania będzie Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Hasłem tegorocznego seminarium będzie inteligentny rozwój wsi. Inteligentne wsie (ang. smart villages) są ważnym elementem dyskusji o procesach rozwojowych i przyszłośc...
Więcej

Wystawa czasowa: Śmiało naprzód. Historia i przyszłość jachtu „Śmiały”

12 marca 2022 r. na statku-muzeum "Dar Pomorza" w Gdyni została otwarta wystawa czasowa: Śmiało naprzód. Historia i przyszłość jachtu "Śmiały", przygotowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Fundację Klasyczne Jachty. Prezentuje ona o historię zbudowanego w 1958 r. jachtu "Śmiały". Najważniejszym rejsem tej zasłużonej jednostki była wyprawa wokół Ameryki Południowej, zrealizowana w latach 1965-1966. Jej pomysłodawcą był red. Bronisław Siadek z miesięcznika "Poznaj Świat", a organizatorem zostało Polskie Towarzystwo Geograficzne. Do przeprowadzenia ekspedycji wybrano osoby, które za...
Więcej

XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji

W dniach 28-29 kwietnia 2022 roku, po ośmiu latach Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji powróci na Politechnikę Warszawską. Podczas XVI edycji konferencji, odbywającej się w ramach działania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), w stolicy spotkają się studenci kierunków geodezyjnych z najlepszych polskich uczelni. Gospodarzem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "GEOIDA". Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Istniejący od 2002 roku przy Stowarzyszeniu Geod...
Więcej

15 marca 2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Tomaszewska

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że 15 marca 2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Tomaszewska, jedna z najwybitniejszych w Polsce nauczycielek geografii. Pani Profesor Krystyna Tomaszewska Przez wiele lat znakomicie uczyła geografii w I LO w Rumi oraz w III LO w Gdyni. Jako wytrawna dydaktyczka, zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku (obecnie CEN w Gdańsku), uczyła nauczycieli jak mądrze i efektywnie prowadzić lekcje geografii. Autorka niezliczonej ilości zadań, ćwiczeń i poradników metodycznych z zakresu geografii. Była dla nauczycieli Wyjątkową Mentorką. Jako długolet...
Więcej

Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie

Urszula Myga-Piątek "Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie" został wydany w 2015 r. przez Państwową Szkołę Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jest wynikiem inicjatywy wybitnych znawców krajobrazu, profesorów: Andrzeja Richlinga i Wiaczesława Andrejczuka z Polski oraz Leonida Rudenko i Wiktora Czechnija z Ukrainy. Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii. Jest też bardzo złożonym obiektem badań - wielowymiarowym i wieloaspektowym. Skutkuje to obecnością w literaturze wielu bardzo ...
Więcej

Spitsbergen 2022 – II Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej "Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu" oraz skorzystania z możliwości odwiedzenia Stacji Polarnej UAM "Petuniabukta" w sezonie letnim 2022. Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Ingerencja człowieka w obszarach polarnych, ma coraz większe znaczenie na ich kształtowanie i rozwój. Obszary polarne stymulują również zmiany globalne klimatu. Proponowany problem konferencji określony został w temacie "Krajobrazy polarne w war...
Więcej

Nowa regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Wykład pt. "Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski" wygłoszą dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska w dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 18.00. Podczas wykładu ukazana zostanie propozycja nowego podziału fizycznogeograficznego naszego kraju. Prelekcja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Prelekcja odbywa się w ramach spotkań organizowanych przez Oddział Łódzki PTG pod hasłem "Geoczwartki". Zapraszamy członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi. Tematy...
Więcej

Cywilizacyjne podstawy geopolitycznej orientacji Ukrainy

Mariusz Kowalski Ukraina doświadczyła właśnie brutalnej napaści ze strony Rosji. Władimir Putin postawił sobie za cel jej podporządkowanie i uczynienie częścią odrodzonego rosyjskiego imperium. Nie jest to jego nowy pomysł. Aneksja Krymu i próba utworzenia Nowej Rosji na terytorium Ukrainy w 2014 r. miały być jedynie krokami przybliżającymi Putina do tego głównego celu. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Zbigniewa Brzezińskiego, że mocarstwem europejskim Rosja może pozostać tylko wtedy, gdy należeć będzie do niej Ukraina. Putin chce najwyraźniej zmaterializować ten wymarzony przez Rosj...
Więcej

Geografki przejście przez Atlantyk na pokładzie STS Fryderyk Chopin

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na prelekcję Anny Dubownik pt. "Geografki przejście przez Atlantyk na pokładzie STS Fryderyk Chopin". Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 marca o godz. 18:00. Wydarzenie odbędzie się online, na platformie Microsoft Teams. Spotkanie będzie oparte o geograficzne, belferskie i żeglarskie wspomnienia z czasów realizacji pracy dydaktycznej prelegentki na pokładzie najpiękniejszego i najszybszego polskiego żaglowca - STS Fryderyk Chopin. W 2022 roku żaglowiec ten obchodzi trzydzieste urodziny. Zwodowany w 1992 roku, zadeb...
Więcej

Kryzys ukraiński: Przesłanie PTG do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej

2 marca 2022 r. został wysłany list do prof. Michaela Meadowsa, prezesa Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz prof. Barbarosa Gönençgila, sekretarza generalnego MUG. Władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego zwróciły się z prośbą o rozważenie, czy prawa Rosji jako członka Międzynarodowej Unii Geograficznej nie powinny zostać zawieszone. Trzeba jasno powiedzieć, że list jest oddolną inicjatywą i cieszy się poparciem całego środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest wyrazem solidarności z naszymi ukraińskimi kolegami. List do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej Szanowny Pa...
Więcej