38 Seminarium Geografii Wsi – Zielona gospodarka w rozwoju obszarów wiejskich

Kalendarz dnia 11 Wrz 2023

38 Seminarium Geografii Wsi

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 38 Seminarium Geografii Wsi pod hasłem „Zielona gospodarka w rozwoju obszarów wiejskich”. Głównym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań teoretycznych i praktycznych wobec aktualnych i najważniejszych wyzwań związanych z zieloną gospodarką, jako modelu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

38 Seminarium Geografii Wsi odbędzie się w dniach 11-12 września 2023 roku w Bydgoszczy. Do 31 marca 10 maja 2023 r. możliwa jest rejestracja i przesyłanie streszczeń wystąpień. Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 1 i Komunikatem nr 2. Dostępny jest również szczegółowy Program 38 Seminarium Geografii Wsi.

Zielona gospodarka w rozwoju obszarów wiejskich

38 Seminarium Geografii Wsi Globalny kryzys klimatyczny, ekologiczny i energetyczny przyczynił się w ostatnich latach do poszukiwania nowych koncepcji rozwoju zrównoważonego. Jednym z kierunków budowania zrównoważonego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego na świecie jest „zazielenianie” gospodarki poprzez wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Zielona gospodarka to model gospodarki ukierunkowany na osiągnięcie równowagi w obszarze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu oraz sprawiedliwości społecznej. Ma on szczególne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, których gospodarka w dużym stopniu opiera się na zasobach naturalnych wykorzystywanych m.in. w: rolnictwie, leśnictwie i turystyce.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań teoretycznych i praktycznych wobec aktualnych i najważniejszych wyzwań związanych z zieloną gospodarką, jako modelu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja ma być jednocześnie miejscem spotkania praktyków i badaczy z zakresu geografii ekonomicznej, społecznej i fizycznej, ekonomii i nauk społecznych, demografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki i zarządzania oraz przedstawicieli z dziedziny rozwoju i gospodarowania na obszarach wiejskich. Zaprezentowane na Seminarium wyniki badań mogą być kluczem do bardziej zoptymalizowanego regionalnie i lokalnie rozwoju zielonej gospodarki na obszarach wiejskich, zaś wypracowane rekomendacje mogą być wykorzystane w kształtowaniu polityki regionalnej danego kraju.

Zakres tematyczny i program 38 Seminarium Geografii Wsi

Dostępny jest szczegółowy Program 38 Seminarium Geografii Wsi. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Polityka rolna i strategie rozwoju obszarów wiejskich – kierunki i zasady funkcjonowania zielonej gospodarki, – istota i etapy przechodzenia od brown economy do zrównoważonej i zielonej ekonomii jako modelu zrównoważonego rozwoju, – identyfikacja wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych służących do oceny stopnia wdrażania zasad zielonej gospodarki, – finansowanie zielonej gospodarki, – dezagraryzacja obszarów wiejskich: turystyka, usługi, przedsiębiorczość.
  2. Zielona gospodarka rolna – agrobioróżnorodność i zrównoważona produkcja żywności, – rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt, – innowacyjność, nowe technologie w gospodarce rolnej.
  3. Transformacja energetyczna – zielone innowacje na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej, – efektywność energetyczna (m.in.. rolnicze źródła energii, zielona energia i źródła odnawialne).
  4. Społeczne aspekty zielonej ekonomii – zarządzanie rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich, – zielone miejsca pracy, – sprawiedliwość międzypokoleniowa i międzyregionalna, – zwalczanie ubóstwa i wykluczenie społeczne, – procesy demograficzne, – turystyka zrównoważona.
  5. Ochrona środowiska – ochrona bioróżnorodności i zapobieganie degradacji środowiska, – zrównoważone i efektywne zużycie zasobów, – bezpieczeństwo zasobów wody.