„Krajobraz na wojnie. Krajobrazy konfliktu: walor czy trauma” – Zapraszamy na prelekcję Michała Kupca

Kalendarz dnia 30 Mar 2023

„Krajobraz na wojnie. Krajobrazy konfliktu: walor czy trauma” to tytuł wykładu, który zainauguruje comiesięczne prelekcje w trybie online organizowane przez Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze spotkanie i wykład poprowadzi dr hab. Michał Kupiec, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkamy się w czwartek, 30 marca 2023 roku o godzinie 18:00 na platformie Microsoft Teams. Prelekcje są bezpłatne, mają charakter otwarty.

Krajobrazy konfliktu Wykład pt. „Krajobraz na wojnie. Krajobrazy konfliktu: walor czy trauma” poświęcony będzie jednostkom krajobrazowym oraz komponentom krajobrazu kulturowego, których aspekty wizualne i funkcjonalne zdeterminowane zostały przez współczesne i historyczne konflikty zbrojne.

Krajobrazy militarne, wojenne, forteczne czy obronne – nie ma pełnej zgody wśród badaczy odnośnie ich definicji. Oczywiście, odzwierciedlają one ślady działań militarnych. Ale nie tylko. Krajobrazy militarne odnoszą się do różnych działań wojskowych i pokrewnych, widoczne są w nich niezwykle zróżnicowane obiekty wojskowe. Krajobrazy konfliktu są nieco inną kategorią, która obejmuje krajobrazy nie tylko konfliktów zbrojnych, ale także wszelkich innych rodzajów konfliktów niezwiązanych z wojskiem (Woodward, 2014). Niektórzy łączą pojęcie krajobrazów militarnych z pojęciem krajobrazów inżynieryjnych. To ważne, gdy patrzymy na krajobraz nie z perspektywy celu, a sposobu jego powstania. Zaawansowane obiekty, budowle i urządzenia wojskowe nie powstałyby bez zaawansowanej sztuki inżynieryjnej (Myczkowski i in., 2008).

Warto pamiętać, że krajobrazy militarne mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju niszowych form turystyki. Najważniejsze są oczywiście takie, które uznać można za zespoły krajobrazu fortecznego, położone są w obszarze bogatym w inne atrakcje o charakterze zarówno przyrodniczym, jak i antropogenicznym, jak również związane są z ważnymi wydarzeniami historycznymi (Kupiec i Dusza, 2012).