III Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” Spitsbergen Środkowy – Petuniabukta

Kalendarz dnia 21 Lip 2023

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” oraz skorzystania z możliwości odwiedzenia Stacji Polarnej UAM „Petuniabukta” w sezonie letnim 2023.

Krajobrazy polarne Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Ingerencja człowieka w obszarach polarnych, ma coraz większe znaczenie na ich kształtowanie i rozwój. Obszary polarne stymulują również globalne zmiany klimatu. Proponowany problem konferencji określony został w temacie „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”, dla podkreślenia znaczenia badań polarnych w rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów zmian klimatu i ich wpływu na środowisko przyrodnicze wysokiej Arktyki.

Krajobrazy polarne Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do dyskusji fundamentalnych zagadnień mechanizmu kształtowania i rozwoju obszarów polarnych i ich miejsca w współczesnym rozwoju świata.

Uczestnicy konferencji mają okazję uczestniczyć w jednym z 2 bloków sesji terenowych odbywających się na Spitsbergenie w terminach: I blok sesji 21 – 31 lipca (11 dni), oraz II blok sesji 29 lipca – 7 sierpnia (10 dni).

Ramowy program III Konferencji „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”

 • Dzień 1 – transport uczestników z Warszawy na Spitsbergen;
 • Dzień 2 – sesja terenowa „Krajobrazy miejskie w Arktyce I – działalność człowieka w obszarach polarnych na przykładzie Longyearbyen, stolicy Spitsbergenu”;
 • Dzień 3 – transport uczestników statkiem z Longyearbyen do Pyramiden; sesja terenowa „Krajobrazy miejskie w Arktyce II – działalność człowieka w obszarach polarnych na przykładzie Pyramiden, opuszczonego miasta górniczego”;
 • Dzień 4 – sesja terenowa „Wpływ człowieka na geoekosystemy glacjalne Arktyki na przykładzie lodowca Bertil”;
 • Dzień 5 – sesja terenowa „Strefy morenowe lodowców wysokiej Arktyki na przykładzie lodowca Sven”;
 • Dzień 6 – sesja terenowa „Doliny polodowcowe centralnego Spitsbergenu – geologia, formy ukształtowania terenu, osady na przykładzie doliny Ebba”;
 • Dzień 7 – sesja terenowa „Geoekosystemy jeziorne w Arktyce na przykładzie jeziora Blue Lake”;
 • Dzień 8 – sesja terenowa „Ginące lodowce – przekształcenia krajobrazów w dolinie Elsa”;
 • Dzień 9 – sesja terenowa „Strefy litoralne w Arktyce na przykładzie zatoki Mimer”; transport uczestników do Longyearbyen;
 • Dzień 10/11 – podsumowanie konferencji i dyskusja w Longyearbyen, transport uczestników z Longyearbyen przez Oslo do Warszawy.

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji: 13 490 zł (termin 1) i 12 990 zł (termin 2) – zakwaterowanie w budynkach Stacji lub 12 990 zł (termin 1) i 12 490 zł (zakwaterowanie w namiotach na terenie Stacji). Za organizację III Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” odpowiadają: dr Justyna Weltrowska, prof. Grzegorz Rachlewicz i mgr Krzysztof Rymer. Szczegółowe informacje i zapisy uzyskać można u dr Justyny Weltrowskiej (justwelt@amu.edu.pl).

Ważne terminy

 • Zgłoszenia do 24 marca 2023 r.
 • Pierwsza wpłata (7 000 zł) do 14 kwietnia 2023 r.
 • I blok sesji 21 – 31 lipca 2023 r. (11 dni)
 • II blok sesji 29 lipca – 7 sierpnia 2023 r. (10 dni)

Do pobrania