Rozliczamy PIT-y. Pamiętajmy o 1,5% podatku dla PTG

1,5% podatku dla PTG Szanowni Państwo! Pamiętajmy o 1,5% podatku dla PTG. Nadszedł sezon rozliczania PIT-ów i jak co roku zachęcamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego do wspomagania działalności Towarzystwa poprzez przekazanie 1,5% podatku.

Polskie Towarzystwo Geograficzne, będąc stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, zrzeszającym geografów, ma jednocześnie status Organizacji Pożytku Publicznego. Poprzez różnorodne przedsięwzięcia, Towarzystwo stara się upowszechniać w społeczeństwie rzetelną i obiektywną wiedzę geograficzną oraz działa na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii. Dzięki licznym projektom, podnosi społeczny prestiż geografii i pokazuje wielorakie możliwości wykorzystania wiedzy geograficznej. Poprzez oddanie 1,5% podatku pomagacie Państwo w realizacji wszystkich powyższych celów.

Jedną ze szczególnych inicjatyw Towarzystwa jest coroczny Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii. Jest on skierowany do młodych adeptów geografii, którzy chcieliby zaprezentować swoje pierwsze osiągnięcie naukowe, jakim jest praca magisterska. Intencją organizatorów Konkursu jest przede wszystkim promowanie tych właśnie młodych, utalentowanych geografów i ich osiągnięć, ale również zachęcanie do przygotowywania interesujących i wartościowych prac magisterskich. Co jest istotne, w ostatnich latach nagrody wręczane laureatom Konkursu Prac Magisterskich były fundowane ze środków pochodzących z dotychczasowego 1% podatku, i takie wykorzystanie funduszy z podatku jest planowane w kolejnych edycjach Konkursu.

Jeżeli zatem, chcielibyście Państwo mieć udział w działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego i wspólnie budować przyszłość polskiej geografii, zachęcamy do finansowego wsparcia Towarzystwa. Aby przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT wpisać:

  1. nazwę OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,
  2. numer KRS: 0000110860,
  3. wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.