Prof. Kostyantyn Mezentsev z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie – Cykl wykładów, seminariów i warsztatów

Kalendarz dnia 26 Maj 2023

Prof. Kostyantyn Mezentsev Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają na cykl wykładów, seminariów i warsztatów prowadzonych on-line które poprowadzi Prof. Kostyantyn Mezentsev z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne po uprzedniej obowiązkowej rejestracji poprzez wypełnienie FORMULARZA. Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i żywej debaty.

Profesor Kostyantyn Mezentsev jest specjalistą z zakresu geografii społecznej, geografii miast oraz planowania przestrzennego. Wykładał na uniwersytetach w Lipsku, Tallinie, Helsinkach, Budapeszcie. Kierował lub współuczestniczył w grantach międzynarodowych, m.in. „Niejednoznaczne przestrzenie podmiejskie: analiza porównawcza lokalnych trajektorii i zmieniających się codziennych praktyk” (2019-2020 Austria-Ukraina, kierownik projektu po stronie ukraińskiej), „Ukraińskie miasta geopolityczne: tożsamości miejskie, geopolityka i polityka miejska” (2018-2022, Norwegia-Ukraina, lider naukowy projektu po stronie ukraińskiej), „Zmiana paradygmatów – w kierunku partycypacyjnego i skutecznego planowania urbanistycznego” (2016-2018, Niemcy-Ukraina). Wśród licznych monografii i artykułów naukowych wymienić należy tekst opublikowany w Czasopiśmie Geograficznym: Mezentsev K., Mezentsev O. (2022). War and the city: Lessons from urbicide in Ukraine. Czasopismo Geograficzne, 93(3), 495–521.

Program

26 maja 2023 (piątek)

  • 11:00-12:30 CET Lecture 1. Post-socialist urban development – multiplicity of transformations

2 czerwca 2023 (piątek)

  • 11:00-12:30 CET Lecture 2. Socialist heritage in large ordinary cities

7 czerwca 2023 (środa)

  • 14:00-15:30 CET Lecture 3. Mass housing in post-socialist city: do-nothing, rainbowfication or renovation?

9 czerwca 2023 (piątek)

  • 11:00-12:30 CET Lecture 4. Ambiguous suburban spaces

14 czerwca 2023 (środa)

  • 11:00-12:30 CET Lecture 5. Urbicide and post-war urban healing
  • 14:00-15:30 CET Seminar/Workshop 1. From traumatised to wellbeing city

16 czerwca 2023 (piątek)

  • 11:00-12:30 CET Lecture 6. Migration, displacement and the city
  • 14:00-15:30 CET Seminar/Workshop 2. IDPs in the city

23 czerwca 2023 (piątek)

  • 11:00-12:30 CET Lecture 7. Approaching participatory urban planning
  • 14:00-15:30 CET Seminar/Workshop 3. Emotional mapping