Prelekcja Pawła Molewskiego pt. „Badania paleogeograficzne w rozwiązywaniu zagadek z przeszłości”

Kalendarz dnia 11 Maj 2023

Prelekcja Pawła Molewskiego pt. „Badania paleogeograficzne w rozwiązywaniu zagadek z przeszłości” to główny punkt spotkania w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 11 maja o godz. 18:00. Spotkanie organizuje Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Widzimy się tradycyjnie na platformie Microsoft Teams.

Badania paleogeograficzne Badania paleogeograficzne Torunia oraz Ziemi Chełmińskiej, czyli najstarszej części państwa krzyżackiego, będą tematem wykładu Pawła Molewskiego. Prelegent będzie starał się znaleźć odpowiedź na pytania: gdzie znajdował się pierwszy Toruń a także gdzie po relokacji miasta znajdował się początkowo Toruń znany obecnie. Ponadto, podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia możliwości odtworzenia krajobrazu Ziemi Chełmińskiej z XIII wieku oraz tego w jaki sposób zginęły toruńskie wydmy. Uczestnicy prelekcji dowiedzą się także gdzie i z czego budowano zamki krzyżackie oraz jak zniknęły części krzyżackich warowni.

Paweł Molewski

Paweł Molewski – geograf-geomorfolog specjalizujący się i mający doświadczenie badawcze w zakresie: geomorfologii i geologii glacjalnej Niżu Polskiego i obszarów współcześnie zlodowaconych, neotektoniki i paleogeografii czwartorzędu północno-środkowej Polski, sedymentologii i stratygrafii osadów czwartorzędowych, stosowanej kartografii geologicznej i geomorfologicznej, geoarcheologii oraz zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i technik komputerowych w badaniach geologicznych, geomorfologicznych, paleogeograficznych, historycznych i archeologicznych. Pracownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik studiów doktoranckich na kierunku geograficznym. Wieloletni Kierownik Pracowni Sedymentologii i Paleoekologii. W latach 2014-2021 wiceprezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Członek Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia na UMK.