Co ukrywa mapa polityczna współczesnego świata?

Kalendarz dnia 17 Maj 2023

„Co ukrywa mapa polityczna współczesnego świata?” to temat prelekcji, którą wygłosi dr hab. Igor Kavetskyy, prof. Uniwersytetu Szczecińśkiego. Na spotkanie w ramach cyklu otwartych wykładów geograficznych zapraszają Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Spotkanie odbędzie się wyłącznie online, na platformie Microsoft Teams, 17 maja 2023 r. o godzinie 18.00.

Mapa polityczna

Mapa polityczna Mapa polityczna jest powszechnie postrzegana jako jedna z najprostszych map geograficznych. Jej treść sprowadza się bowiem jedynie do ukazania wzajemnego rozmieszczenia państw i terytoriów niesamodzielnych, zwykle za pomocą barwnego tła. Okazuje się jednak, że „między barwami” kryje się dużo więcej, zarówno pod względem formy jak i skomplikowanej politycznie treści. Trzeba tylko przypatrzeć się w odpowiedni sposób.

W ramach proponowanego wykładu spróbujemy przyjrzeć się mapie politycznej współczesnego świata i odkryć niektóre ze skrywanych tam tajemnic, poszukując odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co tak naprawdę ukazuje i czego nie ukazuje mapa polityczna? Czy barwa ma znaczenie?
  • Dlaczego zdecydowana większość politycznych map jest tworzona w odwzorowaniu wynalezionym jeszcze w XVI w.?
  • Jak sprawdzić, gdzie jest „mózg” odnalezionej w Internecie mapy politycznej świata?
  • Ile w końcu jest państw na świecie? Czego nie wiemy o terytoriach niesamodzielnych? Czy są jeszcze jakieś ziemie nienależące do żadnego państwa?

Prelegent

Igor Kavetskyy – członek Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, na co dzień pracujący w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe prelegenta wiążą się z problematyką geografii politycznej i geopolityki ze szczególnym sentymentem do geografii wyborczej. Poza tym zajmuje się kwestiami współczesnych transformacji sektora usługowego i ich konsekwencjami przestrzennymi, jak również interesuje się problematyką marketingu miast, gmin i regionów.