Obchody centralne 100-lecia PTG

Uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego PTG połączone z seminarium naukowym pt. Polskie Towarzystwo Geograficzne w dziejach polskiej geografii

Otwarcie wystawy Geografia polska – tradycja i współczesność oraz sesja naukowa Wkład geografii w budowę niepodległej Polski: wczoraj – dzisiaj – jutro

Otwarcie wystawy polskojęzycznych globusów Ziemi pt. Sto globusów na stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Kongres Geografii Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim

 • 12-14 kwietnia 2018 r.
 • Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych
 • Patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Pałys
 • Obrady poświęcone rocznicy 100-lecia PTG odbędą się 13 kwietnia w godz. 14.30-18.00
 • https://ptgeo.org.pl/2017/12/kongres-geografii-polskiej-2018/

Specjalne posiedzenie Prezydium EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe)

 • 13 kwietnia 2018 r.
 • Warszawa
 • Spotkanie przedstawicieli PTG z przewodniczącymi europejskich towarzystw geograficznych zrzeszonych w EUGEO, którzy przybędą do Polski z racji 100-lecia PTG

Otwarcie wystawy pt. Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej

 • 16 kwietnia 2018 r.
 • Kraków, Collegium Maius, Muzeum UJ
 • Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Muzeum UJ
 • Wystawa będzie czynna do 15 lipca 2018 r.
 • Zaproszenie

Konferencja naukowa pt. Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju

Konferencja naukowa pt. Geografia jako nauka aplikacyjna

 • Listopad/grudzień 2018 r.
 • Warszawa
 • Organizator: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Wielki test z geografii

 • Transmisja on-line na stronie internetowej projektu 100 lekcji geografii na 100-lecie PTG