Obchody regionalne 100-lecia PTG

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Oddziały PTG:

Oddział Częstochowski

 • Prelekcja: Rola rzek w rozwoju Częstochowy; Wycieczka: Warta w krajobrazie Częstochowy; Złaz na Wyżynie Częstochowskiej dla geografów i innych zainteresowanych osób pod hasłem „Geografia łączy pokolenia”; Zajęcia terenowe w dolinie Warty

Oddział Gdański

 • Wystawa i konferencja regionalna pt. Geografia wobec współczesności

Oddział Kartograficzny

 • XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map”, 18-19 września 2018 r., Organizatorzy: Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Kartograficzny PTG, https://www.kartografia.org/xli-okk

Oddział Katowicki

 • Regionalny Zjazd Geografów z okazji 100-lecia PTG i 70-lecia Oddziału Katowickiego, 28-30 września 2018 r., Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • Referat o 100-leciu PTG (Sesja dla nauczycieli, Zawody okręgowe Olimpiady Geograficznej); Referat o 100-leciu PTG (Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody); Międzynarodowy Dzień Geografa na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ; Międzynarodowy Dzień Geografa (wyjazd autokarowy członków Oddziału Katowickiego PTG do Warszawy na obchody centralne święta); Biesiada członków Oddziału Katowickiego na zakończenie Jubileuszu 70-lecia Oddziału i Roku Polskiej Geografii

Oddział Krakowski

 • Wystawa pocztówek z mapkami, 8-25 stycznia 2018 r., Sala Wystawowa Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ulotka wystawy
 • Internetowy konkurs „Małopolska – przyroda, ludzie, gospodarka”, 5 kwietnia 2018 r., http://ptg.up.krakow.pl/contest/konkurs-wiedzy-o-malopolsce
 • Wywiady o Krakowie w Radiu Kraków; 2-dniowa wycieczka do Truskawca na Ukrainę; 2-dniowa wycieczka na Słowację na Spiż i w okolice Żyliny; Sesje naukowe dotyczące działalności Słowackiego Towarzystwa Geograficznego oraz Czeskiego Towarzystwa Geograficznego; Zajęcia terenowe z młodzieżą licealną (Ojcowski Park Narodowy, dolinki podkrakowskie oraz okolice Tyńca); 1-dniowe wycieczki dla młodzieży szkół średnich nawiązujące do badań prowadzonych przez geografów w 100-lecie działalności PTG (okolice Bochni, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Karpaty/Tatry); Odczyt: Działalność geografów z Oddziału Krakowskiego PTG w 100-lecie jego istnienia (prof. dr hab. A. Jackowski, dr M. Tracz); Wykład: Flagi i herby opowiadają (dr Jerzy Wrona); Odczyty dla szkół lub terenowych kół turystycznych (Jedlicze, Krosno, Nowy Targ, Rzeszów); Projekty badawcze studenckich kół naukowych geografów UJ i UP na rzecz uczczenia 100-lecia PTG pod patronatem i z udziałem członków Oddziału Krakowskiego PTG; Wyprawa naukowo-poznawcza w Himalaje lub na Sri Lankę

Oddział Lubelski

 • Wyjazd studialny do Lwowa pt. Śladami polskich geografów
 • Starania o wykład w trakcie inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na UMCS wygłoszony przez geografa; Konkurs fotograficzny „Krajobraz w obiektywie”

Oddział Łódzki

 • Wystawa pt. „Łódź i region łódzki na starych mapach” w ramach obchodów Dni Geografa z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24 maja – 15 czerwca 2018 r., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, http://www.lib.uni.lodz.pl/wystawy/wystawa_map/
 • Dni Otwarte Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (Rozstrzygnięcie fotograficznego konkursu korespondencyjnego dla liceów patronackich, którego tematyka nawiązywać będzie do 100-lecia PTG); Międzynarodowy Dzień Geografa na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ; Wystawa pt. Historia Oddziału Łódzkiego PTG i łódzkiego ośrodka geograficznego; Wyjazd integracyjny członków PTG i nauczycieli geografii z liceów patronackich; Numer czasopisma Folia Geographica Socio-Oeconomica poświęcony obchodom 100-lecia PTG; Starania o wykład w trakcie inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na UŁ wygłoszony przez geografa; Rejs żeglarski oddziałów PTG

Oddział Olimpijski

 • Zjazd byłych olimpijczyków z okazji 100-lecia PTG
 • Prelekcje dla uczestników zawodów finałowych Olimpiady Geograficznej oraz nauczycieli biorących udział w warsztatach; Wydawnictwo monograficzne nt. Olimipady Geograficznej i Oddziału Olimpijskiego PTG

Klub Polarny

 • XXXVII Sympozjum Polarne, w ramach którego odbędzie się sesja poświęcona geografom i PTG w badaniach polarnych, 8-10 czerwca 2018 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, http://polarne2018.amu.edu.pl/

Oddział Poznański

 • X Dziekański Bal Karnawałowy – Bal Wiedeński celebrujący obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10 lutego 2018 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Konferencja State of the Map Poland 2018 dla edytorów, użytkowników i sympatyków projektu OpenStreetMap, 13-14 kwietnia 2018 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, Neptis S.A. i Wikimedia Polska, http://sotm-pl.eu/
 • Sesja naukowa „Geografia we współczesnym świecie”, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Konkurs artystyczny „Barwy Ziemi” dla uczniów gimnazjum, liceum i studentów, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański PTG
 • Wycieczka tramwajem pt. „Geografia na szynach”, 9 czerwca 2018 r.
 • Warsztaty geograficzne pt. „Geographical, Biological, Economic and Cultural Diversity of Georgia and Armenia”, 25 sierpnia – 5 września 2018 r., Oddział Poznański PTG, https://ptgeo.org.pl/
 • Konkurs na najlepszy reportaż z podróży pt. „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów, Oddział Poznański PTG
 • GeoPraktyki,IV edycja „W dorzeczu Mekongu” 2018

Oddział Rzeszowski

 • I konkurs geograficzny dla uczniów na 100-lecie PTG pt. „Podkarpackie – moja mała Ojczyzna”; Wycieczka do Warszawy; Międzynarodowy Dzień Geografa; Sesja popularno-naukowa z okazji 100-lecia PTG; XV Konkurs Odkryj świat z „Poznaj Światem”

Oddział Słupski

 • Akademia z okazji 25 lat geograficznego ośrodka słupskiego; Zjazd absolwentów; Konferencja turystyczno-uzdrowiskowa

Oddział Szczeciński

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki

Oddział Toruński

 • Sympozjum i monografia nt. działalności Oddziału Toruńskiego PTG; Wycieczki

Oddział Warszawski

 • Klub podróżnika: Najciekawsze zdarzenia z moich podróży; Minipraktyki studenckie; Aktywności dla młodzieży szkolnej: wycieczki, w tym po nowej architekturze; Wydarzenia kulinarne: konkurs na tapas ze świata; Praktyki terenowe z udziałem absolwentów

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Komisje tematyczne PTG:

Komisja Edukacji Geograficznej

 • Konferencja „Historia dydaktyki geografii”, Warszawa

Komisja Geografii Komunikacji

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy i wyzwania geografii komunikacji połączona z wycieczką terenową na Żuławy, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
 • Digitalizacja i udostępnienie w wersji cyfrowej 18 tomów „Prac Komisji Geografii Komunikacji” wydawanych w latach 1996–2011; Przygotowanie bibliografii prac z zakresu geografii komunikacji za lata 1989-2016

Komisja Geografii Przemysłu

 • 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych” połączona z 11. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług” w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Komisja Geografii Religii

 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Duchowość Drogi św. Jakuba, 20-21 października 2018 r., Uniwersytet Jana Pawła II, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

Komisja Krajobrazu Kulturowego

 • Monografia „Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski”
 • Happeningi: Geografia w ochronie krajobrazu; Wystawa z okazji 100-lecia PTG na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ; XXIV Seminarium Krajobrazowe

Komisja Obszarów Wiejskich

 • Akcja: Zdjęcia 100 wsi Polski na 100-lecie PTG