100-lecie PTG w 100 krajach

W związku z podjęciem intensywnych działań zmierzających do należnego uczczenia jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2018 r. pragniemy jako Prezydium Zarządu Głównego PTG zaproponować inicjatywę pt. „100-lecie PTG w 100 krajach”.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego ze swej natury są wytrawnymi podróżnikami, dlatego też chcielibyśmy pokazać, że wspólnie penetrujemy świat bez względu na cel podróży. Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem (w załączeniu) w kraju, do którego przybędziemy. Nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane w poniższej interaktywnej galerii a także formie wystawy na obchodach Jubileuszu 100-lecia PTG.

Galeria – pierwsze 100 zdjęć!

Galeria – druga setka!

Galeria – trzecia setka!

Nadsyłanie zdjęć

Zdjęcia powinny zostać nadesłane do końca 2018 roku. Mamy nadzieję, że jest wystarczająco dużo czasu na zrealizowanie głównego założenia – zebranie zdjęć w 100 krajach. Zwracamy się więc z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie przedsięwzięcia wśród członków i sympatyków PTG.

Gromadzeniem zdjęć oraz przygotowaniem wystawy i strony internetowej zajmuje się Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS we współpracy z Prezydium Zarządu Głównego PTG. Osobami odpowiedzialnymi są Agnieszka Piechota i Mateusz Poprawa (Śląskie Laboratorium GIS i SKN GIS) oraz Wioletta Szymańska (Zastępca Sekretarza Prezydium ZG PTG). Zdjęcia należy wysyłać na adres e-mail: ptg100.wnoz@gmail.com. W treści maila należy wpisać następujące  informacje:

  • osoba/osoby znajdujące się na zdjęciu;
  • autor zdjęcia;
  • miejsce podróży (państwo / miasto / adres / jeśli możliwe – współrzędne geograficzne);
  • cel podróży (np. służbowy, turystyczny);
  • data wykonania zdjęcia;
  • informacje dodatkowe (krótki opis, komentarz);

oraz poniższe oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku:

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 666, art. 81 ust. 1) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (https://ptgeo.org.pl) oraz w innych środkach przekazu do celów związanych z obchodami Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.