Konferencja pt. Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju

Kalendarz dnia 21 Cze 2018

Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 21-22 czerwca 2018 r. Konferencja jest częścią centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PTG – Roku Polskiej Geografii 2018. Patronat honorowy objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

Celem spotkania jest ukazanie udziału geografii i geografów w procesie odzyskiwania przez nasz kraj Niepodległości, a także przypomnienie ich osiągnięć badawczych i organizacyjnych w tym zakresie. Najbardziej spektakularne przejawy tej działalności wiązały się z:

  • udziałem geografów i kartografów w pracach nad kształtowaniem granic niepodległego państwa polskiego;
  • studiami geograficznymi dotyczącymi granic Rzeczypospolitej;
  • udziałem geografów w pracach plebiscytowych;
  • badaniami geograficznymi dokumentującymi polskość Śląska, Pomorza (z Wolnym Miastem Gdańskiem), Warmii i Mazur oraz innych terenów;
  • rozwojem geografii politycznej i wojskowej (wojennej), badaniami dotyczącymi położenia Polski między dwoma wrogimi mocarstwami, kwestią obronności, sprawą korytarzy terytorialnych, polityką kolonialną, ludnościową itp.;
  • rozwojem geografii stosowanej jako odpowiedzi na potrzeby gospodarcze i społeczne Państwa;
  • geografią szkolną i rozwijaniem świadomości patriotycznej wśród młodzieży.

Materiały konferencyjne do pobrania: