Kryzys ukraiński: Przesłanie PTG do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej

Kryzys ukraiński 2 marca 2022 r. został wysłany list do prof. Michaela Meadowsa, prezesa Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz prof. Barbarosa Gönençgila, sekretarza generalnego MUG. Władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego zwróciły się z prośbą o rozważenie, czy prawa Rosji jako członka Międzynarodowej Unii Geograficznej nie powinny zostać zawieszone. Trzeba jasno powiedzieć, że list jest oddolną inicjatywą i cieszy się poparciem całego środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest wyrazem solidarności z naszymi ukraińskimi kolegami.

List do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej

Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowny Panie Sekretarzu,

Bezprecedensowy atak Rosji na suwerenną i niepodległą Ukrainę, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, wstrząsnął całym światem. Tego samego dnia Polskie Towarzystwo Geograficzne oficjalnie potępiło inwazję i wezwało polskie władze państwowe do stosownej reakcji dyplomatycznej i udzielenia pomocy Ukraińcom.

Z satysfakcją przyjęliśmy deklarację Międzynarodowej Unii Geograficznej z dnia 27 lutego 2022 r., w której MUG określa rosyjski akt agresji jako „bezsensowny i niedopuszczalny”. Zauważamy oczywiście, że to nie całe społeczeństwo rosyjskie, a zwłaszcza nie całe środowisko naukowe, popiera okrucieństwo armii rosyjskiej. Niemniej jednak trudno sobie wyobrazić, że kraj dokonujący napaści na suwerennego sąsiada może wypełniać cele Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Należy wyjaśnić, że najstarsze i największe stowarzyszenie geograficzne w Rosji – Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne – jest kierowane przez ludzi osobiście odpowiedzialnych za inwazję. Prezesem RTG od 2009 roku jest rosyjski minister obrony – Siergiej Kużugietowicz Szojgu, natomiast przewodniczącym Rady Powierniczej RTG od 2010 roku jest Prezydent Federacji Rosyjskiej – Władimir Władimirowicz Putin.

Dalsze członkostwo Rosji w Międzynarodowej Unii Geograficznej może budzić obawy co do akceptacji rosyjskich działań na Ukrainie przez MUG oraz podważać status geografii i geografów. Dlatego w imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego zwracamy się z uprzejmą prośbą do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej o rozważenie, czy Rosja nie powinna zostać zawieszona w prawach członkowskich ze skutkiem natychmiastowym.

Z wyrazami szacunku,

Urszula Myga-Piątek
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tomasz Napierała
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego