Odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, Członka Honorowego PTG

W dniu 6.03.2024 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie miała miejsce uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, Członka Honorowego PTG. Jubilat przez wiele lat z dużym zaangażowaniem działał nie tylko na polu badawczym i dydaktycznym, ale również aktywnie promował geografię jako naukę o różnorodności i pięknie naszej planety, stając się inspiracją dla wielu geografów młodszego pokolenia.

W uroczystości odnowienia doktoratu rektora Harasimiuka wzięły udział m.in. władze rektorskie uczelni, na czele z prof. dr. hab. Radosławem Dobrowolskim, nauczyciele akademiccy, studenci i licznie zgromadzeni wychowankowie Profesora. Swoją obecnością podczas wydarzenia zaszczycili również goście honorowi, przyjaciele UMCS oraz osoby bliskie prof. Harasimiukowi. Polskie Towarzystwo Geograficzne na uroczystości reprezentowali liczni członkowie Towarzystwa, w tym Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTG, kol. Andrzej Miszczuk. Prezydium ZG PTG reprezentowała kol. Małgorzata Flaga, a Przewodnicząca PTG, kol. Urszula Myga-Piątek, przekazała okolicznościowy adres, dziękując Profesorowi za troskę i działania na rzecz prestiżu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz przesyłając wyrazy najwyższego uznania.

W treści pisma Urszuli Mygi-Piątek zawarte zostały m.in. następujące słowa:

W imieniu Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego składam szczere gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia doktoratu. (…) Wyrażam nasz podziw i podziękowania za wieloletnią aktywność Pana Profesora w naszym Towarzystwie i za wkład w jego rozwój.

Odnowienie doktoratu jest okazją do wspomnień i wzruszeń. Oby było ich jak najwięcej. W tym uroczystym dniu życzę wielu radości i satysfakcji. Dziękując za troskę i działania na rzecz prestiżu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, za szerzenie zasad należnych ludziom nauki, kultury i edukacji, przekazuję wyrazy najwyższego uznania i honoru.

Ze szczegółowym sprawozdaniem z jubileuszu wraz z relacją fotograficzną można zapoznać się na stronie UMCS: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,uroczystosc-odnowienia-doktoratu-prof-dr-hab-mariana-harasimiuka-relacja-centrum-prasowego-umcs