Oddział Teledetekcji PTG

Członkowie Oddziału

Zarząd Oddziału

Jednoosobowo sprawowany przez kol. Krzysztofa Będkowskiego do czasu wyboru nowych władz Oddziału.

Członkostwo

Członkami Oddziału mogą zostać osoby, które chcą realizować jego cele, zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aby zostać członkiem OTiG PTG należy wypełnioną deklarację członkowską złożyć osobiście lub przesłać na adres Zarządu.