Oddział Teledetekcji PTG

Członkowie Oddziału

Zarząd Oddziału

  • Przewodniczący: Mieczysław Kunz
  • Zastępca Przewodniczącego: Piotr Wężyk
  • Sekretarz: Krzysztof Będkowski
  • Skarbnik: Joanna Pluto-Kossakowska
  • Członkowie Zarządu Oddziału: Sylwia Nasiłowska, Katarzyna Osińska-Skotak, Jan Piekarczyk

Członkostwo

Członkami Oddziału mogą zostać osoby, które chcą realizować jego cele, zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aby zostać członkiem Oddziału Teledetekcji PTG należy wypełnioną deklarację zapisową złożyć osobiście lub przesłać na adres Zarządu Oddziału.