Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG

Członkowie Oddziału

Zarząd Oddziału w kadencji 2015-2018

Przewodniczący:

  • Krzysztof Będkowski krzysztof.bedkowski(at)geo.uni.lodz.pl

Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz:

  • Dariusz Dukaczewski dariusz.dukaczewski(at)igik.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik:

  • Joanna Pluto-Kossakowska j.pluto-kossakowska(at)gik.pw.edu.pl

Członkowie Zarządu Oddziału:

  • Karol Berłowski karl1(at)interia.pl
  • Elżbieta Bielecka ebielecka(at)wat.edu.pl
  • Stanisław Lewiński stlewinski(at)cbk.waw.pl
  • Katarzyna Osińska-Skotak k.osinska-skotak(at)gik.pw.edu.pl

Członkostwo

Członkami Oddziału mogą zostać osoby, które chcą realizować jego cele, zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aby zostać członkiem OTiG PTG należy wypełnioną deklarację członkowską złożyć osobiście lub przesłać na adres Zarządu.

Członkowie Oddziału:

  • Lista w przygotowaniu