Oddział Teledetekcji PTG

Konferencje i Seminaria

XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

 • Poznań, 18-19 maja 2020
 • Komunikat nr 1
 • Komunikat nr 2
 • Z przykrością zawiadamiamy, że XXIV Ogólnopolska Konferencja Teledetekcji i Fotointerpretacji, nie odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie tj. 18-19 maja. Powodem jest rozwijająca się zła sytuacja epidemiologiczna wynikająca z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i wydane w związku z tym zarządzenie 431/2019/2020 J.M. Rektora UAM odwołujące wszelkie konferencje organizowane przez UAM. Odwołanie konferencji nie oznacza, że nie dojdzie ona do skutku; odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy niezwłocznie, gdy będzie to możliwe. Za niedogodności, wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego”

XXII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji „Zdalne techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy”

Seminarium naukowe

 • Warszawa, 8 grudnia 2015
 • Helena Łoś: Wpływ redukcji liczby kanałów polaryzacji danych satelitarnych SAR na klasyfikację rzecznych zjawisk lodowych

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”

Seminarium naukowe

 • Warszawa, 15 czerwca 2015
 • Paweł Szymański: Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty techniczne i regulacje prawne

Posiedzenie naukowe

 • Warszawa, 18 grudnia 2014
 • Andrzej Ciołkosz: Historia Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki
 • Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Stanisław Lewiński: Perspektywy rozwoju teledetekcji i jej zastosowań w badaniach naukowych i dydaktyce

34th EARSeL Symposium 2014

VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji

VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne pt. „Mapa w geomatyce” oraz Seminarium „Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny”

XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne pt. „Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa – badania i zastosowania”

XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

IV Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne pt. „Geoinformatyka – badania, zastosowanie i kształcenie”

Posiedzenie naukowe

 • Warszawa, 17 maja 2006
 • Stanisław Oszczak: Nowe i praktyczne wykorzystanie metod satelitarnego pozycjonowania i nawigacji

Posiedzenie naukowe

 • Warszawa, 19 kwietnia 2006
 • Adam Krężel: Metody satelitarne w badaniach środowiska przyrodniczego mórz i oceanów

Posiedzenie naukowe

 • Warszawa, 15 marca 2006
 • Andrzej Ciołkosz: Zmiany pokrywy lodowej na obszarach podbiegunowych rejestrowane przez satelity mikrofalowe

III Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji pt. „Geoinformacja w badaniach przestrzennych”

II Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji pt. „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”

I Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji pt. „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”

II Seminarium Naukowe „GIS Technology”

XVIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji pt. „Metody teledetekcji w monitoringu i ochronie środowiska. Stan obecny i perspektywy rozwoju”

 • Szymbark, 22-24 listopada 2000

Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna „Współczesne kierunki w telegeoinformacyjnych badaniach środowiska i nauczaniu teledetekcji geograficznej wobec potrzeb gospodarki przestrzennej”

 • Szymbark, 9-10 grudnia 1999

XVII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji pt. „Zastosowania teledetekcji i GIS w badaniach i ochronie środowiska”

XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

V Francusko-Polskie Seminarium Zastosowań Teledetekcji / V Seminaire Franco-Polonais des applications de la Télédétection „Applications de la Télédétection et des Systèmes d’Information Géographique dans l’Aménagement Spatial”

 • Warszawa, 21-22 października 1996

Posiedzenie naukowe

 • Warszawa, 26 kwietnia 1995
 • Andrzej Ciołkosz: Mapa pokrycia terenu Polski na podstawie obrazów satelitarnych Landsat TM