Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

Członkowie Komisji

Przewodniczący Komisji:

 • dr hab. prof. PAN Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • dr hab. prof. UŁ Anita Wolaniuk, Uniwersytet Łódzki

Członkowie Komisji:

 • dr Robert Brudnicki, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz
 • dr Mirosław Grochowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz, Akademia Pomorska, Słupsk
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. Robert Krzysztofik, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
 • dr Mirosław Mularczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr Tomasz Rydzewski, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. prof. UMK Dariusz Sokołowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański
 • dr Monika Wesołowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków