Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

Członkowie Komisji

Przewodniczący Komisji:

 • dr hab. prof. UWr Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański

Sekretarz Komisji:

 • dr hab. prof. UŁ Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki

Członkowie Komisji:

 • dr Marta Gwiaździńska-Goraj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz, Akademia Pomorska, Słupsk
 • dr hab. prof. UKW Aleksandra Jezierska-Thöle, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • dr hab. prof. UŚ Robert Krzysztofik, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
 • dr Sylwia Dudek-Mańkowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Mirosław Mularczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr Jacek Rudewicz, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UMK Dariusz Sokołowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr hab. prof. UE Edyta Szafranek-Stefaniuk, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • dr hab. prof. UŁ Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. prof. UWr Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 • dr Marzena Walaszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. prof. UMCS Monika Wesołowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków