Komisja Geografii Komunikacji PTG

Członkowie Komisji

Przewodniczący Komisji:

Sekretarz Komisji:

Członek Zarządu Komisji:

Członkowie Komisji: