Komisja Geografii Komunikacji PTG

Konferencje

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

  • Uniwersytet Gdański, Komisja Geografii Komunikacji PTG
  • Gdańsk
  • 21.04.2016 r.
  • Program konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

  • Uniwersytet Gdański, Komisja Geografii Komunikacji PTG
  • Gdańsk
  • 6-7.04.2017 r.
  • Program konferencji