Kongres Geografii Polskiej 2023

Komitety

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Paweł Churski, Dziekan WGSEiGP UAM
 • prof. dr hab. Teresa Czyż, laureatka medalu im. W. Pola
 • prof. dr hab. Marek Degórski, Przewodniczący KNG PAN
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Przewodniczący Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN
 • prof. dr hab. Piotr Korcelli, laureat medalu im. W. Pola
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Honorowy Przewodniczący KNG PAN
 • dr hab. prof. UW Izabella Łęcka, była Redaktor Naczelna Czasopisma Geograficznego
 • prof. dr hab. Jan Łoboda, były Redaktor Naczelny Czasopisma Geograficznego
 • prof. dr hab. Piotr Migoń, były Redaktor Naczelny Czasopisma Geograficznego
 • dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, Przewodnicząca PTG
 • prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz, Dziekan WNGiG UAM
 • prof. dr hab. Andrzej Richling, laureat medalu im. W. Pola

Komitet organizacyjny

 • mgr Adrian Cierniak, Sekretarz KO
 • mgr Janusz Górny
 • dr hab. prof. UAM Iwona Hildebrandt-Radke
 • dr hab. prof. UAM Małgorzata Mazurek
 • dr Paweł Matulewski
 • dr Cezary Mądry, Przewodniczący KO
 • dr Justyna Weltrowska