Kongres Geografii Polskiej 2023

Zgłoszenie uczestnictwa i opłaty

Zgłoszenie uczestnictwa w KGP2023

W celu zgłoszenia uczestnictwa w KGP2023 prosimy o wypełnienie FORMULARZA ON-LINE do 31 marca 2023 roku. W przypadku chęci dwukrotnego wystąpienia prosimy o ponowne wypełnienie formularza.

W zgłoszeniu będą Państwo proszeni o podanie swoich danych, wybór formy uczestnictwa (z referatem/posterem lub bez) oraz przypisanie wystąpienia/posteru do jednej z sesji tematycznych, a także o załączenie abstraktu referatu lub posteru. Przed zgłoszeniem wystąpień prosimy o zapoznanie się z zakresem merytorycznym sesji tematycznych.

Abstrakt referatu lub posteru

Abstrakt referatu lub posteru o objętości do 300 słów prosimy przygotować wykorzystując niniejszy SZABLON ASBTRAKTU.

Abstrakt powinien zawierać następujące informacje:

 • tytuł,
 • cel wystąpienia,
 • ewentualne cele szczegółowe,
 • wykorzystane materiały i metody,
 • główne konkluzje.

Plik prosimy nazwać wg schematu: nazwisko_imię_abstrakt. Prosimy o przesyłanie abstraktów wyłącznie poprzez FORMULARZ ON-LINE. W razie niedogodności możliwe jest przesłanie abstraktów na adres kgp23@ptgeo.org.pl

Po akceptacji zgłoszenia przez moderatorów sesji (do 15 marca), zgłaszający otrzyma indywidualną odpowiedź. Czas wystąpienia to 15 minut.

W przypadku zaakceptowania zgłoszenia posteru prosimy o wykorzystanie SZABLONU w formacie A0 i orientacji pionowej. Wydrukowany poster należy dostarczyć do organizatorów najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kongresu.

Opłata konferencyjna

Opłata uzależniona jest od zakresu uczestnictwa i wynosi:

 • opłata konferencyjna (bez bankietu) – 550 zł
 • opłata uczestnictwa w bankiecie – dodatkowe 200 zł

Opłata konferencyjna obejmuje koszty uczestnictwa w Kongresie (dn. 1-3 czerwca): cateringu, wycieczki tramwajem i wycieczki pieszej. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i przejazdów.

Dane do przelewu:

 • Fundacja UAM w Poznaniu
 • ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
 • NIP: 781-00-02-075
 • Nr rachunku: PL 27 1750 1019 0000 0000 0550 6147
 • Bank: BGŻ BNP Paribas S.A., ul Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa (o/Poznań)
 • W tytule przelewu prosimy KONIECZNIE wpisać: KGP 2023 + imię i nazwisko