Komisja Obszarów Wiejskich PTG

Seminaria naukowe

 

XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

XXXVII Seminarium Geografii Wsi

 • „Inteligentny rozwój wsi”
 • 15-16.09.2022
 • Lublin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

XXXVI Seminarium Geografii Wsi

 • „Współczesne kierunki badań w gospodarowaniu przestrzenią wiejską”
 • 21-22.06.2021
 • Zdalnie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • http://uwm.edu.pl/konferencjakpw/

XXXV Seminarium Geografii Wsi

 • „Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania”
 • 6-7.06.2019
 • Stara Morawa
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

XXXIV Seminarium Geografii Wsi

 • „Nowe funkcje wsi”
 • 7-8.06.2018
 • Ustka
 • Akademia Pomorska w Słupsku, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

XXXIII Seminarium Geografii Wsi

 • „Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni”
 • 1-2.06.2017
 • Tomaszowice k. Krakowa
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • http://33seminarium.weebly.com/

XXXII Seminarium Geografii Wsi

 • „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi”
 • 6-7.06.2016
 • Jachranka k. Serocka
 • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

XXXI Seminarium Geografii Wsi

 • „Obszary wiejskie – pierwsza dekada w Unii Europejskiej i nowa perspektywa”
 • 27-28.04.2015
 • Opole
 • Politechnika Opolska

XXX Seminarium Geografii Wsi

 • „Wiejskie obszary funkcjonalne”
 • 26-27.06.2014
 • Toruń
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

XXIX Seminarium Geografii Wsi

 • „Regionalny wymiar przemian polskiej wsi”
 • 20-21.06.2013
 • Rochna k. Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki

XXVIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich

 • „Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej”
 • 21-22.06.2012
 • Ełk
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich

 • „Wiejskie obszary peryferyjne”
 • 16-17.06.2011
 • Nałęczów
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej W Lublinie

XXVI Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Polska wieś w Unii Europejskiej – bilans dokonań”
 • 10-11.06.2010
 • Sieraków k. Poznania
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

XXV Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Współczesne problemy przemian ilościowych i jakościowych przestrzeni geograficznej”
 • 17-18.09.2009
 • Słupsk, Ustka
 • Akademia Pomorska w Słupsku

XXIV Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego”
 • 19-20.06.2008
 • Toruń
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

XXIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Uwarunkowania przyrodnicze w rozwój obszarów wiejskich”
 • 18-19.09.2007
 • Lądek-Zdrój
 • Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

XXII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Małe miasta w przestrzeni rolniczej”
 • 1-2.09.2006
 • Ustka
 • Akademia Pomorska w Słupsku

XXI Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Przemiany na obszarach wiejskich – sukcesy i niepowodzenia”
 • 14-15.09.2005
 • Ciążeń k. Wrześni
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

XX Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Alternatywne źródła dochodów gospodarstw na obszarach wiejskich”
 • 15-16.09.2004
 • Modliszewice k. Końskich
 • Akademia Świętokrzyska w Kielcach

XIX Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Współczesna przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej”
 • 10-11.09.2003
 • Kraków
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński

XVIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Współczesne problemy społeczne rozwoju polskiej wsi”
 • 12-13.09.2002
 • Słupsk
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

XVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”
 • 6-7.09.2001
 • Warszawa
 • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

XVI Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Szanse rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim”
 • 26-28.09.2000
 • Lublin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

XV Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski – diagnoza stanu (1988-1997) i strategia rozwoju (2010)”
 • 15-16.10.1998
 • Białystok
 • Politechnika Białostocka

XIV Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Restrukturyzacja gospodarki rolnej Polski na wybranych przykładach”
 • 1997
 • nie odbyło się
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

XIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego”
 • 21-22.09.1996
 • Słupsk
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku

XII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski”
 • 25-26.08.1995
 • Toruń
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

XI Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Restrukturyzacja PGR w świetle doświadczeń ogólnokrajowych”
 • 17-18.09.1994
 • Koszalin
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie

X Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych”
 • 9-10.09.1993
 • Kielce
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

IX Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefach podmiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania rolniczego”
 • 29-30.06.1992
 • Łódź
 • Uniwersytet Łódzki

VIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Przestrzenne aspekty gospodarki żywnościowej (na przykładzie aglomeracji gdańskiej)”
 • 31.08-1.09.1991
 • Gdańsk
 • Uniwersytet Gdański

VII Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Rolnicze obszary problemowe Polski ze szczególnym uwzględnieniem makroregionu lubelskiego”
 • 20-21.06.1990
 • Lublin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

VI Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Ekologiczne aspekty gospodarowania na obszarach wiejskich (na przykładzie Warmii i Mazur)”
 • 13-14.06.1989
 • Waszeta k. Olsztynka
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

V Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Wyniki badań syntetycznych w geografii rolnictwa”
 • 19-20.09.1988
 • Radzików k. Warszawy
 • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

IV Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Metody statystyczno-matematyczne w badaniach geograficzno-rolniczych”
 • 3-4.09.1987
 • Poznań
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

III Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Współczesne procesy rozwojowe rolnictwa karpackiego”
 • 18-19.06.1986
 • Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

II Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Rolnictwo w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i regionów”
 • 27-28.06.1985
 • Wrocław
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu

I Seminarium Geograficzno-Rolnicze

 • „Współczesne kierunki rozwoju geografii rolnictwa i gospodarki żywnościowej”
 • 28-29.06.1984
 • Toruń
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu