Komisja Obszarów Wiejskich PTG

Członkowie Komisji

Przewodniczący Komisji:

 • Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki

Zastępcy Przewodniczącego Komisji:

 • Mirosław Biczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Monika Wesołowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarze Komisji:

 • Pamela Jeziorska-Biel, Uniwersytet Łódzki
 • Paulina Tobiasz-Lis, Uniwersytet Łódzki

Członkowie Zarządu Komisji:

 • Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Redaktor Studiów Obszarów Wiejskich 2001-2012
 • Anna Kołodziejczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krystyna Kurowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Roman Rudnicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Byli Przewodniczący Komisji:

 • Jan Falkowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 1984-2001
 • Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, 2001-2008
 • Roman Rudnicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008-2013