LXIII Zjazd PTG w Krakowie – 2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności

Kalendarz dnia 25 Lis 2022

LXIII Zjazd PTG LXIII Zjazd PTG odbędzie się w Krakowie, w dniach od 25 do 27 listopada 2022 r. pod hasłem „2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności”. Spotkanie Geografów, Członków i Sympatyków PTG połączymy z uroczystymi obchodami Jubileuszu 100-lecia Oddziału Krakowskiego PTG. Na wydarzenie zapraszają Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności

Dzisiejszy świat stoi w obliczu poważnych problemów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych. Obserwowane zmiany w środowisku geograficznym, jak nigdy dotąd wpływają na obecny i przyszły ekosystem i dobrobyt społeczeństw. Holistyczne badania prowadzone na styku dyscyplin, a nawet dziedzin wiedzy, zyskują coraz większe znaczenie w rozwoju nauki.

Dotychczasowa domena badań geograficznych jaką są relacje przestrzenne, także uległa dużym przeobrażeniom, szczególnie w ostatnich latach. Procesy społeczne i gospodarcze w dużym stopniu przenoszą się do przestrzeni wirtualnej, która coraz częściej jest miejscem chociażby pracy i usług. Ponadto autonomiczność wielu działalności zachodzących w cyberprzestrzeni stanowi podstawę przyszłych modeli funkcjonowania społeczeństw i gospodarki. Potrzeba sformułowania nowego paradygmatu techniczno-ekonomicznego wciąż jest mało dostrzegana, nie tylko w kontekście badań o charakterze poznawczym, ale także na gruncie metod analizy przestrzennej.

Wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj geografia skłaniają do refleksji nad koniecznością wypracowania sposobów pełniejszej inter- i transdyscyplinarności, co pozwoli na powrót geografii do roli nauki opiniotwórczej.

Cele wydarzenia

LXIII Zjazd PTG ma na celu przełamać bariery pomiędzy dyscyplinami naukowymi. W gronie ekspertów podniesione zostaną zagadnienia odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnej polityki ochrony środowiska (w tym klimatycznej), społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Udostępnienie prezentacji i referatów szerszej grupie interesariuszy, w tym przedstawicielom administracji publicznej, odpowiedzialnej m.in. za planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne jednostek samorządu terytorialnego, będzie stanowiło rekomendacje dla przyszłych działań w ramach polityki zrównoważonego rozwoju.

W związku z działalnością Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego ideą jest także popularyzacja wiedzy o środowisku geograficznym i procesach w nim zachodzących, organizowana konferencja ma na celu również zredefiniowanie postrzegania geografii i jej miejsca w procesach kształcenia nowych pokoleń, jak i jej upodmiotowienia w odbiorze społecznym.

LXIII Zjazd PTG – Ramowy program

LXIII Zjazd PTG odbędzie się w setną rocznicę spotkania założycielskiego Oddziału Krakowskiego PTG, stąd nietypowy – listopadowy termin wydarzenia. Pierwszego dnia Zjazdu przewidziane jest posiedzenie Zarządu Głównego PTG oraz Walne Zgromadzenie Delegatów PTG.

W programie przewidziana jest Sesja Jubileuszowa oraz sesje/panele tematyczne:

  • Środowisko i człowiek w epoce przemian. Sesja podkreślająca znaczenie geografii w wyjaśnianiu zmian środowiska przyrodniczego.
  • Północ-Południe, Wschód-Zachód. Sesja poświęcona dynamice układów społecznych, gospodarczych i politycznych.
  • Kartograficzne reprezentacje współczesności. Sesja poświęcona roli kartografii w rozumieniu współczesnego świata. Od nowych metod pozyskiwania danych i ich analizy (w tym Big Data) po wizualizacje przestrzenne (GIS).
  • Innowacje technologiczne jako czynnik nowych relacji przestrzennych. Sesja poświęcona miejscu geografii w badaniach nad społeczeństwem i gospodarką ponowoczesnego świata.
  • Społeczeństwo obywatelskie w cyfrowej rzeczywistości jako determinanta nowego ładu przestrzennego. W sesji podjęte zostaną zagadnienia zarządzania i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni.

Serdecznie zapraszamy!

LXIII Zjazd PTG – Informacje szczegółowe