Deklaracja uczestników Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków

W dniu 4 marca 2021 r. w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii 469 uczestników Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków uchwaliło Deklarację w sprawie promowania idei polskich geoparków oraz niezwłocznego i koniecznego powołania instytucji, która mogłaby m.in. reprezentować polskie geoparki na arenie międzynarodowej. „Polskie Geoparki” to hasło tegorocznego Dnia Geografa obchodzonego 23 kwietnia, przyjęte przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk.

Deklaracja uczestników Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków

Dzięki zachętom i wsparciu organizacji partnerskich, w tym Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i Grupy Roboczej ds. Georóżnorodności Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów, my, 469 uczestników Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków, spotkaliśmy się w dniu 4 marca 2021 r., aby podzielić się wynikami badań w zakresie geomorfologii istniejącego, zatwierdzanych i projektowanych geoparków na obszarze Polski.

My, uczestnicy Sesji Krajobrazy Morfologiczne Polskich Geoparków,

  • reprezentujący różne ośrodki akademickie i resortowe,
  • doceniający walory środowiska naturalnego Polski,
  • obserwujący postępujące globalne, regionalne i lokalne zmiany w środowisku oraz
  • mając na uwadze zrównoważony rozwój naszego kraju, w tym zharmonizowane działania w ustanawianiu i funkcjonowaniu geoparków

deklarujemy:

  • potrzebę ochrony dziedzictwa Ziemi, w tym szczególnie dziedzictwa geologicznego, geomorfologicznego i kulturowego jako uzasadnioną i niezbędną praktykę,
  • potrzebę właściwego rozpoznania georóżnorodności środowiska Polski, wymagającej współpracy lokalnej i krajowej,
  • potrzebę rozwijania idei geoparków na ziemiach polskich w celu zwiększenia zrozumienia i podniesienia świadomości społecznej na temat geoparków i ich powiązań z formami ochrony, co ma fundamentalne znaczenie dla realizacji wielu celów zrównoważonego rozwoju, w tym związanych z różnorodnością biologiczną, dobrostanem ludzi i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów,
  • potrzebę powołania instytucji wspomagającej desygnowanie i procedowanie aplikacji polskich geoparków w organizacjach międzynarodowych.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do zaangażowania się we współpracę w celu promowania idei geoparków i wzywamy organizacje i instytucje zajmujące się naukami o Ziemi i ochroną przyrody w Polsce do współpracy przy powołaniu instytucji ds. geoparków w odpowiedniej randze.