Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii 2021

Kalendarz dnia 1 Mar 2021

W imieniu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich zapraszam na Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii w dniach 1-7 marca 2021. Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii został zainicjowany w 2010 r. przez Międzynarodową Asocjację Geomorfologów (The International Association of Geomorphologists). Jest to czas promocji geomorfologii, jej problematyki i metod badawczych oraz znaczenia aplikacyjnego, bowiem jest ona jedną z dyscyplin nauk geograficznych wciąż mało docenianą w społeczeństwie.

Poznanie różnorodności form terenu oraz znajomość procesów geomorfologicznych umożliwia nie tylko zrozumienie funkcjonowania środowiska przyrodniczego, ale także pozwala na racjonalne gospodarowanie i wykorzystywania środowiska życia człowieka. Współczesne zmiany klimatyczne powodują zróżnicowanie intensywności procesów rzeźbotwórczych, a w efekcie przemian rzeźby terenu. Globalne zmiany zachodzące w środowisku zwiększają ryzyko zdarzeń ekstremalnych, wymagają zatem podejmowania praktycznych działań ograniczających ich wpływ na działalność człowieka, a zwłaszcza działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi.

Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii w tym roku odbędzie się online. Zorganizowane zostaną m.in.:

  • Wykład geomorfologiczny prof. Jean Poesena pt. „Soil erosion in the Anthropocene: do we still need more research?”,
  • Sesja nt. „Krajobrazy morfologiczne polskich geoparków”,
  • Warsztaty Młodych Geomorfologów (tylko dla osób zarejestrowanych).

Poszczególne krajowe ośrodki geomorfologiczne przygotowały własne programy na Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii. Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich można znaleźć na stronie: http://sgp.org.pl/.

Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM

Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Zastępczyni Przewodniczącej PTG