Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Patryk Brambert Z radością informujemy, że nakładem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk pod koniec 2021 roku, w serii Studia KPZK PAN, ukazała się monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego pod redakcją Iwony Kiniorskiej i Patryka Bramberta. Mobilności przestrzennej ludności doświadcza każdy zakątek świata. Motywy przemieszczeń migracyjnych są różne – ekonomiczne, polityczne, czy rodzinne, Związane są one z obszarem pochodzenia i miejscem przeznaczenia migranta, z przeszkodami pośrednimi, które mogą ograni...
Więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącej PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo, W przededniu Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie proszę najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Doświadczenie pandemii sprawia, że tradycyjne życzenia zdrowia nabrały szczególnego znaczenia. W życzeniach tych zawiera się nie tylko troska o nasze własne, indywidualne zdrowie, ale również społeczna odpowiedzialność za zdrowie innych. Przyjmijcie również życzenia otwartości, o której myślę w dwóch wymiarach: poszukiwania prawdy i spotkania z bliźnim. Otwart...
Więcej

Zmarł Profesor Zygmunt Maksymiuk

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Profesor Zygmunt Maksymiuk, geograf, hydrolog, niestrudzony badacz środowiska, a także znakomity nauczyciel i wychowawca młodzieży. Profesor Zygmunt Maksymiuk urodził się 29 lipca 1932 roku w Huszlewie na Podlasiu. Po maturze, uzyskanej w 1950 roku, Profesor podjął studia geograficzne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył je broniąc w marcu 1955 roku pracy magisterskiej, której promotorem był prof. Jan Dylik. W tym samym roku podejmuje pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Fizycznej II Uniwersytetu Łódzk...
Więcej

Regionalna geografia fizyczna Polski

Z radością informujemy, że nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe ukazała się monografia pt. Regionalna geografia fizyczna Polski. Minęło ponad pół wieku od fundamentalnego opracowania regionalizacji fizycznogeograficznej autorstwa prof. Jerzego Kondrackiego. Aktualnie trwające prace nad audytami krajobrazowymi województw, które stanowią częściowe wypełnienie założeń Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, skłoniły geografów do weryfikacji granic mezoregionów, stanowiących jednostkę odniesienia do identyfikowania krajobrazów. Zadanie to zostało przeprowadzone w 2016 r. przez zespół Instyt...
Więcej

Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt” edycja 2021/2022

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza uczniów i studentów zainteresowanych geografią i sztuką fotograficzną do udziału w jubileuszowej edycji konkursu fotograficznego pt. "Geografia - proces, forma, obiekt". Konkurs fotograficzny odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, a od X. edycji patronat nad wydarzeniem objęło także Polskie Towarzystwo Geograficzne. Zasady konkursu Konkurs fotograficzny ma za zadanie popularyzację wiedzy geograficznej oraz promocję twórczego - artystycznego spojrzenia na zjawiska i procesy zachodzące w szeroko rozumiany...
Więcej

Zmarł Profesor Leszek Starkel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 listopada 2021 roku odszedł od nas Prof. Dr hab. Leszek Starkel. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 16 listopada o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Prof. Dr hab. Leszek Starkel urodził się w 1931 roku w Wierzbniku (obecnie w granicach Starachowic). Profesor specjalizował się w geomorfologii historycznej i dynamicznej oraz paleogeografii czwartorzędu i paleohydrologii. Zawodowo związany był z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim kierownikiem Zakładu Badań Geośrodowiska w Krakow...
Więcej

IALE 2022 European Congress: New call for abstracts!

We are pleased to announce the new call for abstracts for the IALE 2022 European Landscape Ecology Congress (July 11-15, 2022). The IALE 2022 Congress is IALE 2021+1, originally scheduled in 2021 but postponed due to the COVID-19 pandemic. The call is reopen for all researchers, policy makers and practitioners with a special interest in landscape ecology. The congress will have an European focus but we look forward to welcoming participants from around the world. Congress is organised by Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences and Faculty of Geography and...
Więcej

Konkurs fotograficzny pt. „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia”

W dniu 20 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Upamiętnia on datę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, do której przystąpiła również Polska. W bieżącym roku hasło przewodnie tego wydarzenia brzmi "Otwarte krajobrazy". Z tej okazji Pracownia Badań Krajobrazu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego ogłaszają konkurs fotograficzny pt. "Otwarte krajobrazy - piękno i zagrożenia". Konkurs będzie trwał do 30. listopada 2021 r. Regulamin konkursu "Otwarte krajob...
Więcej

62. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Sprawozdanie

Marta Helt W dniach 11-12 czerwca 2021 r. w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się 62. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Wrocławskiego Oddziału PTG pod hasłem "Geografia - Jedność w różnorodności". Ze względu na sytuacje pandemiczną zjazd organizowany przez Oddział Wrocławski doszedł do skutku rok później niż planowano. Zjazd składał się z dwóch części, z których pierwsza odbywała się zdalnie w dniach 11-12 czerwca 2021, a druga - terenowa - w dniach 1-3 października 2021 w Dobkowie, w Krainie...
Więcej

Krajobrazy otwarte – cechy strukturalne i zagrożenia

Krzysztof Badora Krajobrazy otwarte to najbardziej zróżnicowane przestrzennie i najsilniej decydujące o postrzeganiu przestrzeni krajobrazy Polski. Mają bardzo zróżnicowaną strukturę, są najszybciej i różnokierunkowo zmieniającymi się krajobrazami Polski. Duża część krajobrazów otwartych jest skrajnie zagrożona i zanika na naszych oczach. Co powinniśmy o nich wiedzieć? Co to są krajobrazy otwarte? Za krajobrazy otwarte uznaje się krajobrazy poza wielkoprzestrzennymi obszarami leśnymi i zwartej zabudowy niezależnie od jej funkcji. Wspólną ich cechą jest zachowanie rozległych przedpoli e...
Więcej