Znamy już wyniki XLVIII Olimpiady Geograficznej

W weekend 21-24 kwietnia 2022 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni odbyły się zawody finałowe XLVIII Olimpiady Geograficznej, w których uczestniczyło 125 najlepszych Młodych Geografów z 80 szkół, wyłonionych spośród blisko dwóch tysięcy uczniów zgłoszonych do zawodów I etapu. Czterodniowe zawody były nie tylko okazją do naukowego współzawodnictwa, w których uczniowie musieli wykazać się różnorodną wiedzą i umiejętnościami z zakresu geografii i nauk pokrewnych, ale również szansą na nawiązanie nowych znajomości i poznanie okolic Trójmiasta. W piątkowe pr...
Więcej

Wykład prof. Antoniego Jackowskiego z okazji uroczystości odnowienia doktoratu

Magnificencjo! Wysoki Senacie! Panie Dziekanie! Szanowna Laudatorko! Drodzy Przyjaciele! Szanowni Państwo! Poprzez swój wyjątkowy charakter dzisiejsza uroczystość skłania do zadumy nad tym, co przeszłe, i do refleksji nad przyszłością - zarówno tą bliższą, jak i dalszą. Chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami, które - mam nadzieję - pozwolą zrozumieć, jak ważne jest dla mnie dzisiejsze święto. Czuję się bardzo onieśmielony miejscem, w którym obecnie się znajdujemy. Pół wieku temu, 17 kwietnia 1971, właśnie w auli Collegium Novum UJ odbyła się publiczna obrona moje...
Więcej

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Antoniego Jackowskiego: Laudacja prof. Izabeli Sołjan

Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowny Panie Dziekanie, Szanowni Państwo, Drogi Bohaterze dzisiejszej uroczystości, Spotykamy się dzisiaj na wyjątkowej uroczystości, odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu Pana Profesora Antoniego Jackowskiego. Spotykamy się również w szczególnym miejscu, właśnie w Auli UJ 17 kwietnia 1971 roku mgr Antoni Jackowski obronił pracę doktorką pt. Turystyka jako element gospodarki Podhala. Studium z geografii turyzmu, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Wrzoska. W związku z tym jubileuszem przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji, ale...
Więcej

MapoFaktura 2022 za nami!

1 kwietnia w ramach GeoNight odbyła się prezentacja wyników warsztatów MapoFaktura 2022. Wydarzenie organizowane było przez studentów turystyki i rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. MapoFaktura to dzieło studentów powstałe w ramach przedmiotu media społecznościowe w turystyce prowadzonego przez dra Tomasza Napierałę. Była to już trzecia odsłona tego niezwykłego wydarzenia. W tym roku uczestnicy dowiedzieli się, jak edytować, przetwarzać i wykorzystywać dane przestrzenne na potrzeby zarządzania kryzysowego. MapoFaktura 2022, zarówno w części warsztatowej, jak i prezen...
Więcej

Wystawa czasowa: Śmiało naprzód. Historia i przyszłość jachtu „Śmiały”

12 marca 2022 r. na statku-muzeum "Dar Pomorza" w Gdyni została otwarta wystawa czasowa: Śmiało naprzód. Historia i przyszłość jachtu "Śmiały", przygotowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Fundację Klasyczne Jachty. Prezentuje ona o historię zbudowanego w 1958 r. jachtu "Śmiały". Najważniejszym rejsem tej zasłużonej jednostki była wyprawa wokół Ameryki Południowej, zrealizowana w latach 1965-1966. Jej pomysłodawcą był red. Bronisław Siadek z miesięcznika "Poznaj Świat", a organizatorem zostało Polskie Towarzystwo Geograficzne. Do przeprowadzenia ekspedycji wybrano osoby, które za...
Więcej

15 marca 2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Tomaszewska

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że 15 marca 2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Tomaszewska, jedna z najwybitniejszych w Polsce nauczycielek geografii. Pani Profesor Krystyna Tomaszewska Przez wiele lat znakomicie uczyła geografii w I LO w Rumi oraz w III LO w Gdyni. Jako wytrawna dydaktyczka, zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku (obecnie CEN w Gdańsku), uczyła nauczycieli jak mądrze i efektywnie prowadzić lekcje geografii. Autorka niezliczonej ilości zadań, ćwiczeń i poradników metodycznych z zakresu geografii. Była dla nauczycieli Wyjątkową Mentorką. Jako długolet...
Więcej

Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie

Urszula Myga-Piątek "Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie" został wydany w 2015 r. przez Państwową Szkołę Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jest wynikiem inicjatywy wybitnych znawców krajobrazu, profesorów: Andrzeja Richlinga i Wiaczesława Andrejczuka z Polski oraz Leonida Rudenko i Wiktora Czechnija z Ukrainy. Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii. Jest też bardzo złożonym obiektem badań - wielowymiarowym i wieloaspektowym. Skutkuje to obecnością w literaturze wielu bardzo ...
Więcej

Cywilizacyjne podstawy geopolitycznej orientacji Ukrainy

Mariusz Kowalski Ukraina doświadczyła właśnie brutalnej napaści ze strony Rosji. Władimir Putin postawił sobie za cel jej podporządkowanie i uczynienie częścią odrodzonego rosyjskiego imperium. Nie jest to jego nowy pomysł. Aneksja Krymu i próba utworzenia Nowej Rosji na terytorium Ukrainy w 2014 r. miały być jedynie krokami przybliżającymi Putina do tego głównego celu. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Zbigniewa Brzezińskiego, że mocarstwem europejskim Rosja może pozostać tylko wtedy, gdy należeć będzie do niej Ukraina. Putin chce najwyraźniej zmaterializować ten wymarzony przez Rosj...
Więcej

Kryzys ukraiński: Przesłanie PTG do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej

2 marca 2022 r. został wysłany list do prof. Michaela Meadowsa, prezesa Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz prof. Barbarosa Gönençgila, sekretarza generalnego MUG. Władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego zwróciły się z prośbą o rozważenie, czy prawa Rosji jako członka Międzynarodowej Unii Geograficznej nie powinny zostać zawieszone. Trzeba jasno powiedzieć, że list jest oddolną inicjatywą i cieszy się poparciem całego środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest wyrazem solidarności z naszymi ukraińskimi kolegami. List do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej Szanowny Pa...
Więcej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Geograficznego w sprawie napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę

W czwartek 24 lutego 2022 r. we wczesnych godzinach porannych doszło do bezprecedensowej inwazji Rosji na Ukrainę. Polskie Towarzystwo Geograficzne stanowczo potępia niezwykle groźną i całkowicie bezpodstawną agresję Rosji skierowaną przeciwko niepodległej i niepodzielnej Ukrainie. Nieuzasadniona i niesprowokowana agresja jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Ukraina jest krajem demokratycznym, suwerennym o pięknych aspiracjach wyrażanych na forum międzynarodowym, choć borykającym się z wieloma wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi. Granicząc z wieloma państwami, buduje relacj...
Więcej