XXVII Kongres FIG w Warszawie: 11-15 września 2022

W dniach 11-15 września 2022 w Warszawie odbędzie się XXVII Kongres FIG, organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Międzynarodową Federację Geodetów (FIG). Organizatorzy będą mieli przyjemność gościć uczestników Kongresu w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre w Warszawie. Dla Polski to wyjątkowa okazja do promocji kraju na arenie międzynarodowej. Dla środowiska geodezyjnego w Polsce to ogromny zaszczyt i sposobność do przedstawienia swoich osiągnięć swoich środowisku międzynarodowemu. Kongres FIG - Cele Kongres FIG ma na celu wymianę poglądów, doświadczeń oraz dobr...
Więcej

Kongres Edukacji Geograficznej w 100-lecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, Łódź 1922-2022

Kongres Edukacji Geograficznej został zaplanowany z inicjatywy Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Profesora Antoniego Jackowskiego oraz Prezydium Zarządu Głównego PTG. Kongres odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 14-16 października 2022 roku. Uczcimy w ten sposób 100. rocznicę I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 roku. Warto przypomnieć, że w tamtych dniach powołano Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Geografii. Adresatami Kongresu Edukacji Geograficznej - podo...
Więcej

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" organizowana jest wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, w dniu 26 listopada 2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału! Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja ...
Więcej

XV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

Komisja Obszarów Wiejskich PTG zaprasza na XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich", które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej. Tematem spotkania jest "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich". Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem...
Więcej

62. Zjazd PTG: Geografia – jedność w różnorodności

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na 62. Zjazd PTG połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego PTG. 62. Zjazd PTG odbędzie się wyjątkowo w dwóch częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 br. w formie sesji terenowej, w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Hasłem Zjazdu jest "Geografia - jedność w różnorodności". Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszy...
Więcej

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Młodych Badaczy pt. "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", która odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 r. w Krakowie. Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Fot. Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ. Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ[/caption] Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań...
Więcej

VI Międzynarodowa Konferencja pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wraz z Oddziałem Kurskim Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, Kurskim Uniwersytetem Państwowym oraz Administracją Obwodu Kurskiego zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje. Konferencja odbędzie się w dniach: 23-25 września 2021 r. w Kursku (Rosja). Tematyka 30 lat jakie mija od upadku ZSRR daje pokoleniową perspektywę ...
Więcej

XXXVII Seminarium terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu

Oddział Słupski i Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają do udziału w XXXVII Seminarium terenowym: Warsztaty z geografii turyzmu, które odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 r. w uzdrowisku Kołobrzeg, w Marine Hotel***** by Zdrojowa. Konferencja została objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu Kołobrzeskiego. Tematyka seminarium Seminarium terenowe: Warsztaty z Geografii Tury...
Więcej

62. Zjazd PTG: Geografia – jedność w różnorodności

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na 62. Zjazd PTG połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego PTG. 62. Zjazd PTG odbędzie się wyjątkowo w dwóch częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 br. w formie sesji terenowej, w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Hasłem Zjazdu jest "Geografia - jedność w różnorodności". Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszy...
Więcej

XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji obędzie się w dniach 27-28 września 2021 w formie zdalnej. Na wydarzenie zapraszają Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Pracownia Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Sekcją Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Tematyka XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledet...
Więcej