VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" organizowana jest wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, w dniu 26 listopada 2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału! Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja ...
Więcej

XV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

Komisja Obszarów Wiejskich PTG zaprasza na XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich", które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej. Tematem spotkania jest "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich". Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem...
Więcej

62. Zjazd PTG: Geografia – jedność w różnorodności

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na 62. Zjazd PTG połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego PTG. 62. Zjazd PTG odbędzie się wyjątkowo w dwóch częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 br. w formie sesji terenowej, w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Hasłem Zjazdu jest "Geografia - jedność w różnorodności". Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszy...
Więcej

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Młodych Badaczy pt. "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", która odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 r. w Krakowie. Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Fot. Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ. Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ[/caption] Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań...
Więcej

VI Międzynarodowa Konferencja pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wraz z Oddziałem Kurskim Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, Kurskim Uniwersytetem Państwowym oraz Administracją Obwodu Kurskiego zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje. Konferencja odbędzie się w dniach: 23-25 września 2021 r. w Kursku (Rosja). Tematyka 30 lat jakie mija od upadku ZSRR daje pokoleniową perspektywę ...
Więcej

XXXVII Seminarium terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu

Oddział Słupski i Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają do udziału w XXXVII Seminarium terenowym: Warsztaty z geografii turyzmu, które odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 r. w uzdrowisku Kołobrzeg, w Marine Hotel***** by Zdrojowa. Konferencja została objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu Kołobrzeskiego. Tematyka seminarium Seminarium terenowe: Warsztaty z Geografii Tury...
Więcej

62. Zjazd PTG: Geografia – jedność w różnorodności

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na 62. Zjazd PTG połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego PTG. 62. Zjazd PTG odbędzie się wyjątkowo w dwóch częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 br. w formie sesji terenowej, w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Hasłem Zjazdu jest "Geografia - jedność w różnorodności". Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszy...
Więcej

XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji obędzie się w dniach 27-28 września 2021 w formie zdalnej. Na wydarzenie zapraszają Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Pracownia Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Sekcją Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Tematyka XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledet...
Więcej

IALE 2022 European Congress – New date: 11-15 July 2022!

We regret to inform that due to the ongoing difficulties arising from the coronavirus pandemic we have been forced to postpone the IALE European Landscape Ecology Congress to July, 11-15, 2022 (Warsaw, Poland). Congress is organised by the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences and the Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw in partnership with European and Polish Associations for Landscape Ecology (IALE-Europe and PAEK). The venue will remain the Old Library of the University of Warsaw, Poland. The new call for abstracts will st...
Więcej

Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody 2021

Zapraszamy do udziału w Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody organizowanym przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkołę Podstawową nr 26 w Bytomiu, pod patronatem honorowym Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie odbędzie się zdalnie w dniu 26 marca 2021 r. w godzinach 8:30 - 16:00. Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody koncentruje się wokół dwóch tematów przewodnich: "Bałtyk z bytomskiej perspektywy. Jak w szkole uczymy i jak możemy ...
Więcej