IALE 2022 European Congress – New date: 11-15 July 2022!

We regret to inform that due to the ongoing difficulties arising from the coronavirus pandemic we have been forced to postpone the IALE European Landscape Ecology Congress to July, 11-15, 2022 (Warsaw, Poland). Congress is organised by the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences and the Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw in partnership with European and Polish Associations for Landscape Ecology (IALE-Europe and PAEK). The venue will remain the Old Library of the University of Warsaw, Poland. The new call for abstracts will st...
Więcej

Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody 2021

Zapraszamy do udziału w Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody organizowanym przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkołę Podstawową nr 26 w Bytomiu, pod patronatem honorowym Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie odbędzie się zdalnie w dniu 26 marca 2021 r. w godzinach 8:30 - 16:00. Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody koncentruje się wokół dwóch tematów przewodnich: "Bałtyk z bytomskiej perspektywy. Jak w szkole uczymy i jak możemy ...
Więcej

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe pt. Glacjał i Peryglacjał Europy Środkowej

W imieniu Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe pt. Glacjał i Peryglacjał Europy Środkowej. Seminarium, organizowane pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dedykowane jest prof. dr hab. Marii Łanczont z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Seminarium naukowe pt. Glacjał i Peryglacjał Europy Środkowej odbędzie się w dniach 9-10 wrześ...
Więcej

EUGEO 2021 Congress on the Geography of Europe

On bahalf of EUGEO The Association of Geographical Societies in Europe, we are sending you up-to-date information about the 8th EUGEO Congress, which will take place in Prague (Czechia) from the 28th June to the 1st July 2021. Due to unpredictable situation around the coronavirus pandemic, the 8th EUGEO Congress will be organized as a fully hybrid event, which means that participants will be allowed to choose between physical and online participation. EUGEO 2021 main topic The main topic of the congress, Sustainable geographies in the heart of Europe, refers to the passion geographers ha...
Więcej

Konferencja naukowa pt. „Wieś i rolnictwo – razem czy osobno?”

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. "Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju". Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Konferencji patronuje m.in. Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Problematyka konferencji Procesy urbanizacji, kryzys demograficzny, migracje, zmiany struktur funkcjonalno-prze...
Więcej

Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”

Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. "Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia" odbędzie się online 19 listopada 2020 r. Na konferencję zaprasza Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja jest bezpłatna. Rejestracja na konferencję trwa do 6 listopada 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: https://wgseigp.amu.edu.pl/konferencja-geo-spol-eko. Cel konferencji Głównym celem konfere...
Więcej

XXXVI Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwerstetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają na XXXVI Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu, które odbędzie się w tradycyjnej formie, w dniach 24-25 września 2020 r. w Uniejowie, w wyjątkowym obiekcie, jakim jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, usytuowany nad Wartą, w centrum uzdrowiska termalnego Uniejów. Prawdopodobnie dla wielu badaczy będzie to pierwsza od dłuższego czasu (z uwagi na pandemię COVID-19) możliwość wymiany na żywo poglądów i opinii, a także dyskusji nad akt...
Więcej

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Problemy i wyzwania geografii komunikacji organizowana jest wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 15–16 października 2020 r. (termin zmieniony ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, Europie i na świecie). Serdecznie zapraszamy do udziału! Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii...
Więcej

XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście

XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. "Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)" odbędzie się w Łodzi w dniach 22-23 października 2020 r. (zmieniony termin!!!). Decyzję o zmianie pierwotnego terminu podjęto w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na konferencję zapraszają Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Proponowany temat XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście podsumowuje 30 lat przemian w polskich miastach ujętych bardzo ...
Więcej

62. Zjazd PTG we Wrocławiu

PILNE!!! Z przykrością informujemy, że w związku epidemią koronawirusa, w porozumieniu z Zarządem Oddziału Wrocławskiego PTG oraz Dyrekcją Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego podjęto ostateczną decyzję o ODWOŁANIU Zjazdu PTG w 2020 roku. Zjazd zostanie zorganizowany w 2021 roku, zaś organizację powierzymy ponownie Ośrodkowi Wrocławskiemu. W konsekwencji, Walne Zebranie Delegatów PTG połączone z wyborami Przewodniczącego PTG i władz Towarzystwa odbędzie się 10 października 2020 r. w Warszawie. W imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa G...
Więcej