Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS partnerami akcji 100-lecie PTG w 100 krajach

100 krajów na 100 lat PTG
Z radością informujemy, że Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS wsparły inicjatywę pt. "100-lecie PTG w 100 krajach". Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem w kraju, do którego przybędziemy. Dzięki zaangażowaniu obu instytucji powstała interaktywna mapa prezentująca fotografie gromadzone w ramach akcji oraz odwiedzane przez nas miejsca. Szczegóły akcji, plakat i wspomniana interaktywna mapa dostępne są na stronie: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/. Ponawiamy prośbę o jak najsz...
Więcej

Zmarł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE

Nekrolog_Ludwik_Kaszowski_ZrodloTuGazetaPl
[caption id="attachment_327" align="alignleft" width="300"] Źródło: www.tugazeta.pl[/caption] Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z głębokim żalem zawiadamia, że 6 czerwca 2017 roku zmarł śp. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE. Emerytowany pracownik Instytutu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994-1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Geografia była wielką miłością i pasją życia ...
Więcej

Biuletyn informacyjny nr 59

Builetyn PTG 2017
Podobnie, jak co roku, również w 2017 r. trafia do Państwa Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geograficznego informujący o działalności w roku poprzednim, a więc 2016. "Biuletyn" dostępny jest na naszej stronie: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/biuletyn-informacyjny-ptg/. Bardzo zachęcam do szczegółowej lektury "Biuletynu". Pozwoli ona zorientować się w naszych niewątpliwych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych, które mimo poważnych trudności miały miejsce w ubiegłym roku. Szczególnie cieszą osiągnięcia Komisji, wyrażające się stale wzrastającą liczbą publikacji i spotkań naukowych. Na wi...
Więcej

Kubki jubileuszowe w ramach akcji 100 zł na 100-lecie PTG

100 zł na 100 lecie - ulotka
Organizacja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego to szereg wyzwań, również finansowych. Wszystkich Państwa Członków i Sympatyków PTG prosimy o wsparcie podjętych działań. Tym samym zapraszamy do akcji "100 zł na 100-lecie PTG". Osoby uczestniczące w akcji otrzymają w podziękowaniu wyjątkowy, okolicznościowy kubek. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-zl-na-100-lecie-ptg/.
Więcej

Trwa akcja 100-lecie PTG w 100 krajach

100 krajów na 100 lat PTG
Przypominamy o inicjatywie pt. "100-lecie PTG w 100 krajach". Ideą przedsięwzięcia jest zrobienie sobie zdjęcia z przygotowanym na Jubileusz 100-lecia PTG plakatem w kraju, do którego przybędziemy. Nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane w formie wystawy na obchodach Jubileuszu 100-lecia PTG oraz umieszczone na stronie internetowej PTG. Zdjęcia powinny zostać nadesłane do końca 2017 roku. Mamy nadzieję, że jest wystarczająco dużo czasu na zrealizowanie głównego założenia – zebranie zdjęć w 100 krajach. Zwracamy się więc z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie przedsięwzięcia wśród człon...
Więcej

Historia o dwóch takich, których skradła światu Geografia

Wspomnienie_Prof_Liszewskiego
Wspomnienie śp. Profesora Stanisława Liszewskiego w pierwszą rocznicę śmierci wygłoszone przez Profesora Anotniego Jackowskiego podczas uroczystości nadania nowej auli Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego imienia Profesora Stanisława Liszewskiego. Historia o dwóch takich, których skradła światu GEOGRAFIA Za górami, za lasami żyło sobie dwóch chłopców, którzy pojawili się na świecie w odstępie kilku zaledwie lat. Byli to: Antoni oraz urodzony pięć lat później Stanisław. Nikt nie wiedział wtedy, łącznie z obu maluchami, że kiedyś pojawi się na niebie nowa gwiazda, która po l...
Więcej

Życzenia Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Życzenia Wielkanocne Przewodniczącego PTG
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, Nadszedł Dzień Radości, Pan Zmartwychwstał, dał nam moc i wiarę w Dobro i Sprawiedliwość. W tym Szczęśliwym Dniu pragnę przekazać wszystkim Państwu i każdemu z osobna moje najserdeczniejsze Życzenia Pomyślności, Radości, Zdrowia i Optymizmu. Radujmy się! Radujmy się z naszej wspaniałej Historii przez duże „H”. Już za 9 miesięcy będziemy się spotykać i cieszyć ze Wspaniałego Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Będziemy wspominać naszych Antenatów, ale też snuć wizje rozwoju polskiej geografii w kolejnym stuleci...
Więcej

Książka identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia PTG

Księga Identyfikacji Wizualnej na 100-lecie PTG
Z radością informujemy, że zakończono pracę nad książką identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prosimy wszystkich Członków PTG o stosowanie opisanych w książce zasad używania logo, czcionek, kolorów i nazewnictwa oraz o dostosowanie do swoich potrzeb i wykorzystywanie papieru firmowego. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej PTG: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/identyfikacja-wizualna-100-lecia-ptg/.
Więcej

Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015

Bibliografia_Osadnictwa_i_Ludnosci_1999-2015
Dzięki staraniom Członków Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ukazała się "Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015" pod redakcją prof. Dariusza Sokołowskiego. Zachęcamy do korzystania. Bibliografię można pobrać ze strony Komisji: https://ptgeo.org.pl/osadnictwo/bibliografia/.
Więcej

Posiedzenie Prezydiów Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych

Prezydium_PTG_Prezydium_KNGPAN_Wikipedia
W dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydiów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz Przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych. Posiedzenie to miało historyczny charakter, gdyż po raz pierwszy spotykały się Prezydia KNG, Zarządu Głównego PTG oraz Przewodniczący KKJG. Na posiedzeniu było obecnych 19 osób. Warto podkreślić, że było to pierwsze w historii spotkanie władz najważniejszych organizacji geograficzny...
Więcej