Sprawozdanie z Konferencji „Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro” w Sejmie RP

19 marca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. "Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj – dziś – jutro". Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy "Geografia polska – tradycja i współczesność". Przybyłych na spotkanie gości powitali prof. Antoni Jackowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego) oraz prof. Marek Degórski (Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN). Na konferencji obecni byli posłowie, przedstawiciele Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Minist...
Więcej

Sesje organizowane przez PTG w ramach Kongresu Geografii Polskiej 2018

Kongres_Geografii_Polskiej_2018
Przypominamy, że 12 kwietnia 2018 r. rozpocznie się KONGRES GEOGRAFIII POLSKIEJ z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim organizowany wspólnie przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych. Na stronie PTG: https://ptgeo.org.pl/2018/03/kongres-geografii-polskiej-2018/ informujemy o szczegółach tematycznych i jubileuszowych sesji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Więcej

1% na 100-lecie PTG

Rok 2018 to rok wyjątkowego jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rok 2018 ogłoszony został Rokiem Polskiej Geografii przez Komitet Nauk Geograficznych PAN. Rok 2018 to czas organizacji wielu wyjątkowych wydarzeń, które zostały objęte patronatem Prezydenta RP i uczczone specjalną uchwałą przez Sejm. Świętowanie roku 2018 to niezwykła, zakrojona na niespotykaną dotąd skalę promocja Geografii w Polsce. Nasi członkowie i sympatycy wkładają nieprawdopodobnie wiele wysiłku, aby wszystkie wydarzenia tego roku były niepowtarzalne. Organizacja roku 2018 nie obędzie się jednak ...
Więcej

100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

100 lat PTG plakat
27 stycznia 2018 r. przypada 100. rocznica utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dla uczczenia jubileuszu Towarzystwa zorganizowano uroczyste, nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego PTG, połączone z okolicznościową sesją naukową, które odbędą się w Warszawie, w Pałacu Staszica o godzinie 11.00. Uroczystość jest współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk a odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Zebranie założycielskie Polsk...
Więcej

Uchwała Sejmu RP w sprawie uczczenia 100-lecia PTG

Rok_Polskiej_Geografii_2018_Sejm_Wikimedia
Z wielką radością informujemy, że 26 stycznia 2018 r. po godz. 11.00 na 57. posiedzeniu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął niemal jednogłośnie uchwałę w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Głosowało 409 posłów, z czego 406 było za, 3 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przed podjęciem uchwały, w późnych godzinach wieczornych 25 stycznia 2018 r. odbyła się debata nad jej projektem. Posłanka Małgorzata Chmiel (Klub PO) przedstawiła sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskieg...
Więcej

100 kalendarzy na 100-lecie PTG

Dwoje podróżników Ola Kusz z Żagania i Maciej Pulit ze Złotowa, odbywający właśnie podróż dookoła świata, bezpłatnie przekazali PTG 100 kalendarzy na rok 2018, które dzięki pomocy Oddziału Olimpijskiego docelowo trafią do 100 szkolnych sal geograficznych w Polsce. Akcja "100 kalendarzy na 100-lecie PTG" jest częścią obchodów 100-lecia PTG, o których można przeczytać na naszych stronach: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/. Więcej o przygodzie Oli Kusz i Macieja Pulita można dowiedzieć się na ich witrynie internetowej: http://lifepackers.com/pl/. Na stronie naszego partnera medialnego - Natio...
Więcej

Patronat Prezydenta RP nad Jubileuszem 100-lecia PTG – Rokiem Polskiej Geografii 2018

Z ogromną radością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął patronatem uroczystości Jubileuszu 100-lecia PTG - Roku Polskiej Geografii 2018, które rozpoczną się 27 stycznia 2018 r. uroczystym posiedzeniem Zarządu Głównego PTG w 100-lecie utworzenia Towarzystwa. W piśmie wysłanym do PTG z Kancelarii Prezydenta RP czytamy: Jubileusz Polskiego Towarzystwa Geograficznego zbiega się z obchodami 100-lecia odrodzenia państwa polskiego. Z przyjemnością informuję o objęciu nad Państwa uroczystościami Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy w Stu...
Więcej

Akcja „100 zł na 100-lecie PTG” o jeden – jubileuszowy – rok dłuższa

Dziękujemy Wszystkim naszym Członkom i Sympatykom, którzy w 2017 roku zaangażowali się w akcję 100 zł na 100-lecie PTG. Otrzymaliśmy już ponad 100 wpłat. W związku z ponawiającymi się prośbami zdecydowaliśmy, że "akcja kubkowa" trwać będzie o jeden - jubileuszowy - rok dłużej. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-zl-na-100-lecie-ptg/. Przypominamy, że osoby uczestniczące w akcji otrzymają w podziękowaniu wyjątkowy, okolicznościowy kubek. Wszystkich Państwa Członków i Sympatyków PTG prosimy o wsparcie podjętych przez nas działań.
Więcej

Akcja „100-lecie PTG w 100 krajach” przez cały 2018 rok

100 krajów na 100 lat PTG
Nie spodziewaliśmy się, że akcja fotograficzna "100-lecie PTG w 100 krajach" cieszyć się będzie tak dużym zainteresowaniem. Aktualnie zbieramy już drugą setkę zdjęć, choć cały czas brakuje nam jeszcze okrągłej setki krajów odwiedzonych przez naszych Członków i Sympatyków z plakatem 100-lecia PTG. W związku z powyższym, podjęliśmy decyzję, że akcję "100-lecie PTG w 100 krajach" kontynuować będziemy przez cały jubileuszowy 2018 rok. Czekamy na zdjęcia i zapraszamy na stronę inicjatywy: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/.
Więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, Powoli zbliża się czarodziejski okres świąteczny. Pozwalam więc sobie przekazać wszystkim Koleżankom i Kolegom, a także miłośnikom Geografii i sympatykom Polskiego Towarzystwa Geograficznego wiele Najserdeczniejszych Życzeń Radosnych, Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018. Tegoroczne Święta są dla nas wszystkich szczególne, bo wprowadzają nas w misterium Roku Geografii Polskiej, którego punktem kulminacyjnym będą uroczystości związane z Jubileuszem 100-lecia naszego Towarzystwa. U progu odz...
Więcej