Wyniki zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego PTG w kadencji 2020-2024

Komisja Wyborcza Polskiego Towarzystwa Geograficznego – w składzie: kol. Łukasz Musiaka (Przewodniczący, O/Łódzki), kol. Wiesława Gierańczyk (O/Toruński), kol Mariusz Miedziński (O/Słupski), oraz kol. Tomasz Rachwał z (O/Krakowski) – informuje, że 1 czerwca 2020 r. upłynął termin zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego PTG w kadencji 2020-2024. Komisja Wyborcza PTG informuje, że napłynęła jedna kandydatura – prof. Urszuli Mygi-Piątek z Oddziału Katowickiego. Kandydatura została zgłoszona w sposób poprawny formalnie i będzie procedowana na Walnym Zebraniu Delegatów 10 października b.r. w Warszawie. Jednocześnie przypominamy, że termin zgłaszania Delegatów przez Oddziały mija 1 września 2020 r.