Wojewódzki Konkurs Geograficzny w SP 17 w Gdańsku

W ramach obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii w Szkole Podstawowej nr 17, w Gdańsku zorganizowany został Wojewódzki Konkurs Geograficzny „Czy znasz geografię Polski?”. Konkurs dedykowany był uczniom klas VI i VII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Znajomość geografii Polski sprawdzana była 19 kwietnia 2018 r. poprzez konkurs wiedzy w 2 kategoriach wiekowych: 1-dla uczniów klas VI i 2- dla uczniów klas VII. Natomiast uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 kwietnia.

Wśród 28 uczestników premiowane miejsca zajęli:

Klasy VI:

  • I miejsce – Karolina Wachulska SP 47, Mateusz Szeląg SP 19,
  • II miejsce – Dominik Król SP 17,
  • III miejsce – Mikołaj Czerniewski-Wszelaki FREGATA,

Klasy VII:

  • I miejsce – Aleksander Gadomski SP 89,
  • II miejsce – Stanisław Meissner SP 23,
  • III miejsce – Julia Czaja SP 17.

Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą znajomością geografii Polski oraz udowodnili, że geografia naszego kraju może być fascynująca. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Katarzyna Biedrzycka

Nauczycielka geografii, Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdańsku