100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

27 stycznia 2018 r. przypada 100. rocznica utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dla uczczenia jubileuszu Towarzystwa zorganizowano uroczyste, nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego PTG, połączone z okolicznościową sesją naukową, które odbędą się w Warszawie, w Pałacu Staszica o godzinie 11.00. Uroczystość jest współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk a odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyło się 27 stycznia 1918 r. w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Kupców Polskich, przy ul. Szkolnej 10. Członkami założycielami były osoby różnych zawodów i specjalności naukowych, nie tylko geografowie. Podkreślało to zawsze interdyscyplinarny i koncyliacyjny charakter geografii. Deklaracje członkowskie podpisało 47 osób, m.in. Benedykt Dybowski, Władysław Gorczyński, Stanisław Lencewicz, Jan Lewiński, Jerzy Loth, Bolesław Olszewicz, Stanisław Pawłowski, Stanisław Poniatowski i Ludomir Sawicki.

Polskie Towarzystwo Geograficzne jest organizacją reprezentującą polskich geografów w kraju i na arenie międzynarodowej. Działa na rzecz popularyzacji geografii w Polsce, przede wszystkim w zakresie edukacji geograficznej, m.in. jako organizator Olimpiady Geograficznej. Jest Towarzystwem integrującym naukowców podejmujących badania na temat geomorfologii, klimatologii, hydrologii, krajobrazu, rozwoju miast i wsi, turystyki, transportu, przemysłu, ludności, kartografii, geoinformatyki i wielu innych zagadnień. Troską PTG są przestrzeń i miejsca, w których ujawniają się wyzwania zmieniającego się świata.

Więcej o 100-leciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego można przeczytać na stronach internetowych pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/.