Wniosek do Sejmu RP o ustanowienie roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii

8 listopada 2016 r. został złożony w Kancelarii Sejmu RP wniosek o ustanowienie przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii. Wniosek podpisali przedstawiciele czołowych polskich organizacji geograficznych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych. Pismo zostało poprzedzone spotkaniem z Wicemarszałkiem Sejmu RP prof. Ryszardem Terleckim, które odbyło się 11 października 2016 r. Organizacje geograficzne reprezentowali prof. Marek Degórski, prof. Antoni Jackowski, prof. Andrzej Lisowski oraz prof. Przemysław Śleszyński. Procedura opiniodawczo-legislacyjna zostanie prawdopodobnie wszczęta na początku 2017 r.

Wniosek dotyczący podjęcia przez Sejm RP uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii

Projekt uchwały Sejmu RP o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii