MapoFaktura 2022 za nami!

1 kwietnia w ramach GeoNight odbyła się prezentacja wyników warsztatów MapoFaktura 2022. Wydarzenie organizowane było przez studentów turystyki i rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. MapoFaktura to dzieło studentów powstałe w ramach przedmiotu media społecznościowe w turystyce prowadzonego przez dra Tomasza Napierałę. Była to już trzecia odsłona tego niezwykłego wydarzenia. W tym roku uczestnicy dowiedzieli się, jak edytować, przetwarzać i wykorzystywać dane przestrzenne na potrzeby zarządzania kryzysowego. MapoFaktura 2022, zarówno w części warsztatowej, jak i prezentacji online, zainteresowała łącznie 41 osób, w tym 28 uczestniczek i 13 uczestników. Zapraszamy do obejrzenia relacji dostępnej na prowadzonym przez studentów fanpage’u.

MapoFaktura 2022

MapoFaktura 2022 stworzyła nowe możliwości szkolenia kadry dla branży turystycznej. W odpowiedzi na potrzeby obecnej sytuacji geopolitycznej i społeczno-gospodarczej, organizatorzy wydarzenia podjęli tematykę zarządzania kryzysowego. We współpracę nad projektem zaangażowali się dotychczasowi i nowi partnerzy. Wydarzenie zorganizowali studenci turystyki i rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami wydarzenia, byli: Projekt 'SPOT. Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations’, SoftwareMill, Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Łódzka Organizacja Turystyczna. Kwestie merytoryczne konsultowane były z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

                                                  

MapoFaktura 2022

Ryc. 1: Liczba mieszkańców gminy na 1 turystyczny obiekt noclegowy.

MapoFaktura 2022 to przede wszystkim warsztaty, które odbyły się 26 marca. Warsztaty podzielone zostały na cztery panele tematyczne: współtworzenie OpenStreetMap, pobieranie danych z OpenStreetMap, analiza danych przestrzennych oraz wykorzystanie danych przestrzennych na potrzeby zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

MapoFaktura 2022

Ryc. 2: Lokalizacja turystycznych obiektów noclegowych na tle odległości euklidesowych od stacji kolejowych i dworców autobusowych.

W ramach wydarzenia studenci nauczyli się edytować zasoby w OpenStreetMap. Dowiedzieli się również jak efektywnie korzystać z zasobów OpenStreetMap i narzędzi programistycznych (Python, Overpass Turbo i Google Colab). Uczestnicy zredagowali mapy w aplikacji QGIS i wspólnie przeanalizowali ich treść. Ponadto dowiedzieli jak podejmować decyzje strategiczne w oparciu o wykonane analizy geograficzne.

MapoFaktura 2022

Ryc. 3: Liczba mieszkańców gminy na 1 mieszkalną placówkę opieki i wsparcia społecznego.

Podczas warsztatów uczestnicy skupili się na najważniejszych aspektach, jakie należy uwzględnić w zarządzaniu kryzysowym. W obliczu nagłego wzrostu migracji ludności ukraińskiej do Polski od momentu rozpoczęcia inwazji Rosji na niepodległą Ukrainę, MapoFaktura 2022 zogniskowana była na przygotowaniu oceny chłonności migracyjnej województwa łódzkiego.

MapoFaktura 2022

Ryc. 4: Lokalizacja mieszkalnych placówek opieki i wsparcia społecznego na tle odległości euklidesowych od stacji kolejowych i dworców autobusowych.

Obszar badań analizowano pod kątem możliwości zakwaterowania uchodźców w obiektach turystycznych oraz obiektach mieszkalnych placówek opieki i wsparcia społecznego. Chłonność migracyjną dyskutowano z perspektywy obciążenia istniejącej infrastruktury potrzebami miejscowej ludności oraz dostępności komunikacyjnej wspomnianej infrastruktury.

MapoFaktura 2022

Ryc. 5: Liczba aptek dostępnych pieszo w czasie 15 minut od turystycznych obiektów noclegowych.

Określono takie wskaźniki jak liczba mieszkańców przypadających na 1 obiekt zakwaterowania turystycznego, czy 1 placówkę opieki i wsparcia społecznego. Zmierzono odległość turystycznych obiektów noclegowych od węzłów komunikacji kolejowej i autobusowej. Obliczono liczbę aptek, placówek służby zdrowia i obiektów wsparcia społecznego w pieszym dystansie od potencjalnych miejsc zakwaterowania uchodźców. Bazując na powyższych analizach studenci ustalili, że najkorzystniejszymi miejscami do przyjęcia imigrantów na omawianym obszarze są: największe miasta regionu – Łódź i Piotrków Trybunalski, miasta powiatowe obszaru nadpilicznego – Opoczno i Tomaszów Mazowiecki, obszar gmin zrzeszonych w inicjatywie Centralny Łuk Turystyczny, jak również okolice Łowicza.