Uroczysta wizyta delegacji Chińskiego Towarzystwa Geograficznego

15 października 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego z delegacją Chińskiego Towarzystwa Geograficznego. Wizyta, która odbyła się z inicjatywy strony chińskiej, wpisuje się w obchody Roku Polskiej Geografii i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na czele dziewięcioosobowej delegacji z Chin stał prof. Bojie Fu, Przewodniczący Chińskiego Towarzystwa Geograficznego i jednocześnie Vice-Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej. W składzie delegacji znaleźli się ponadto: Sekretarz Chińskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Shujin He oraz prof. Yuanyuan Yang, prof. Yuheng Li, prof. Hualou Long, prof. Yansui Liu, dr Yongsheng Wang, dr Zhengija Lin i mgr Zhi Cao. W skład delegacji polskiej weszli: Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni Jackowski, Sekretarz Zarządu Głównego PTG dr Tomasz Wites, Skarbnik Zarządu Głównego PTG dr Marcin Mazur oraz członek Zarządu Głównego PTG dr Konrad Czapiewski. Gospodarzem spotkania był Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kierowany przez prof. Monikę Stanny.

Uczestnicy posiedzenia mieli okazję poznać najważniejsze wydarzenia z historii obu Towarzystw i dowiedzieć się o ich aktualnej aktywności. Nakreślono również płaszczyzny współpracy zarówno między zarządami obu Towarzystw, jak i między komisjami tematycznymi. Ważnym akcentem spotkania było uroczyste wręczenie prof. Bojie Fu Medalu Jubileuszowego z okazji 100-lecia PTG.

Prof. Bojie Fu podczas wystąpienia podkreślił aktywną postawę Polskiego Towarzystwa Geograficznego i jego rozpoznawalność w Chinach. Przewodniczący Chińskiego Towarzystwa Geograficznego wznosząc toast z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego złożył najlepsze życzenia wszystkim członkom PTG, a na ręce Przewodniczącego PTG prof. Antoniego Jackowskiego przekazał pamiątkowy emblemat oraz liczne publikacje naukowe stanowiące dorobek geografii chińskiej. Ponadto prof. Bojie Fu jako Vice-Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej przypomniał ważne i udane wydarzenia, które odbyły się w Polsce i Chinach w ostatnich latach (Konferencję Regionalną MUG w Krakowie w 2014 r. i 33. Kongres MUG w Pekinie w 2016 r.), wskazał na nowo działające komisje tematyczne w ramach MUG powstałe z inicjatywy Chin oraz planowane posiedzenia plenarne.

Chińskie Towarzystwo Geograficzne zostało założone w Nanjingu w 1909 r. Obecnie liczy ponad 22 tysiące członków, jest wydawcą 18 czasopism naukowych i głównym propagatorem geografii w społeczeństwie chińskim.

Tekst: Tomasz Wites

Fotografie: Łukasz Komorowski, Tomasz Wites