Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG nr 60

Na naszej stronie dostępny już jest Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG nr 60.

Przekazując kolejny zeszyt naszego „Biuletynu” mamy nadzieję, że na podstawie lektury tego ważnego periodyku utwierdzą się Państwo w przekonaniu o znaczącej i różnorodnej aktywności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w przede dniu Wielkiego Jubileuszu. Świadczą o tym zarówno organizowane konferencje naukowe, ukazujące się wydawnictwa, jak też przyznanie wyjątkowo wielu osobom godności Członka Honorowego PTG. Nowi Członkowie Honorowi to wybitni i zasłużeni geografowie polscy, jak też uczeni zagraniczni, którzy od lat propagują polską geografię w świecie.

Dokładne przestudiowanie „Biuletynu” pozwoli też Państwu – taką mam nadzieję – uświadomić sobie, że tylko stanowiąc Wspólnotę środowisko polskich geografów może znaleźć uznanie społeczne i ponownie usadowić się na stałe w świadomości naszych Rodaków jako reprezentanci dziedziny wiedzy tak potrzebnej wszystkim bez wyjątku w życiu codziennym.

Antoni Jackowski

Przewodniczący PTG