Jacek Potocki nowym Prezesem PTTK

Podczas XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który odbył się w dniach 15–16 września 2017 w Warszawie, Prezesem Zarządu Głównego PTTK wybrany został prof. Jacek Potocki. Z tej okazji, do nowego Prezesa list gratulacyjny wystosował Prezes Zarządu Głównego PTG prof. Antoni Jackowski.

Szanowny Kolega
Prof. Dr hab. Jacek Potocki
Prezes Zarządu Głównego PTTK

Szanowny Kolego,
Drogi Jacku,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pragnę przekazać Ci nasze Najserdeczniejsze Gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jest to wielkie wyróżnienie nie tylko dla naszego Towarzystwa, ale też dla całej polskiej geografii.

Wybór Ciebie na Prezesa PTTK nawiązuje do dawnej tradycji, kiedy geografowie byli czynnie zaangażowani w działalność krajoznawczą i turystyczną. Dość przypomnieć, że jednymi z współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1906 r. byli Wacław Nałkowski i Ludomir Sawicki. W okresie międzywojennym w ruchu krajoznawczym aktywnie uczestniczyli m. in. Wiktor Rudolf Ormicki, Stanisław Pawłowski, Jerzy Smoleński, Leopold Węgrzynowicz. Po wojnie funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego pełnił Stanisław Leszczycki. Obok tych wielkich nazwisk w ruchu krajoznawczo-turystycznym działało na różnych poziomach tysiące polskich geografów. Mamy nadzieję, że Twój wybór oznacza wzmocnienie roli geografii w pracy PTTK. Jest to tym bardziej ważne, że Twoja kadencja rozpoczyna się w przeddzień Wielkiego Jubileuszu Polskiej Geografii – 100-lecia utworzenia w 1918 r. Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Gratulując pragniemy Cię zapewnić, że nasze Towarzystwo będzie wspierać Twoje działania zmierzające do uzdrowienia i ożywienia polskiego ruchu krajoznawczo-turystycznego. Pamiętaj, że jesteśmy Przyjaciółmi zarówno Ciebie, jak też wszelkich idei związanych z ruchem krajoznawczo-turystycznym.

Serdecznie Cię pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów w Twojej dalszej działalności. Życzymy Ci, aby praca ta przynosiła wiele satysfakcji Tobie, ale też całemu społeczeństwu, w tym również polskiej geografii.

Przewodniczący Zarządu Głównego PTG

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski