XXVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe: Tożsamość krajobrazu — koloryt lokalny miejsc i regionów

Kalendarz dnia 23 Wrz 2024

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym pt. „Tożsamość krajobrazu — koloryt lokalny miejsc i regionów”, które odbędzie się w dniach 23-24 września 2024 roku w Olsztynie.

Tematyką seminarium chcemy zwrócić uwagę na tworzenie tożsamości miejsc. Tożsamość ta wynika wprost z kreowanego przez człowieka krajobrazu i wiąże się z nim poprzez tzw. koloryt lokalny, który funkcjonuje w naszej wyobraźni jako wizytówka tego krajobrazu. Koloryt lokalny, który jest tworzony przez wyróżniające się elementy przyrodnicze i kulturowe, prowadzi do poczucia odrębności i identyfikacji z lokalną przestrzenią, tworząc silne więzi i szczególny kapitał miejsca. Funkcjonujące w naszej świadomości genius loci pozwala rozwijać się gospodarczo i jednocześnie chronić krajobrazy, które stają się dla mieszkańców i gości swego rodzaju sacrum.

Oprócz szeroko omawianych zagadnień związanych z gospodarowaniem i kształtowaniem krajobrazu, seminarium będzie także okazją do uroczystego otwarcia Olsztyńskiego Oddziału PTG. W trakcie seminarium planujemy również warsztaty terenowe poświęcone identyfikacji walorów krajobrazowych południowej Warmii.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem.

Więcej informacji o seminarium znajdziecie Państwo na stronie: www.seminariumkgse.uwm.edu.pl.

Formularz rejestracyjny w formie elektronicznej znajduje się pod linkiem: forms.gle/i4p6kwi6MYnFm7XRA.

 

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminów rejestracyjnych:
– rejestracja uczestników oraz przesłanie streszczeń referatów/posterów — upływa 23 czerwca 2024 r.
– potwierdzenie przyjęcia tematu referatu/posteru — do 27 czerwca 2024 r.
– wniesienie opłaty za uczestnictwo — do 5 lipca 2024 r.
– przesłanie posteru — do 31 sierpnia 2024 r.