Warsaw Regional Forum 2017

Kalendarz dnia 18 Paź 2017

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Rozwoju oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji Warsaw Regional Forum 2017, które odbędzie się w dniach 18-20 października 2017 pod hasłem „Przestrzeń przepływów”. Tegoroczne Forum poświęcone będzie zróżnicowaniu rozumienia pojęcia przestrzeni przepływów, wynikającego z zainteresowania pojęciem różnorodnych nauk i dyscyplin (geografii, ekonomii, socjologii, studiów regionalnych, planowania przestzrennego, nauk o środowisku i in.), jak również wynikającego z różnorodnych uwarunkowań politycznych widocznych w dokumentach planistycznych na różnych poziomach.

Komunikat
Karta zgłoszeniowa
Wytyczne dotyczące abstraktu
Strona internetowa konferencji