XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

Kalendarz dnia 27 Wrz 2021

Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji obędzie się w dniach 27-28 września 2021 w formie zdalnej. Na wydarzenie zapraszają Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Pracownia Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Sekcją Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Tematyka

XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji ma na celu wymianę doświadczeń i przedstawienie wyników badań prowadzonych w zakresie szeroko pojętej teledetekcji. Metody teledetekcyjne odgrywają coraz większą rolę w badaniach środowiska przyrodniczego przekształcając się w integralne narzędzia badawcze dla wielu dziedzin naukowych. Wykorzystanie teledetekcji ułatwiła zrozumienie funkcjonowania różnych ekosystemów w szerokim zakresie skal przestrzennych i czasowych. Jednak pomimo znacznego postępu w rozwoju metod teledetekcyjnych w ostatnich latach wciąż istnieje wiele obszarów badawczych i aplikacyjnych, w których potencjał teledetekcji nie został w pełni wykorzystany.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że Konferencja umożliwi naukowcom, przedsiębiorcom, decydentom politycznym i doktorantom różnych dziedzin naukowych zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie obserwacji Ziemi.

Ramowy plan

Poniedziałek, 27 września 2021:

  • Sesje referatowe
  • Konkurs prac magisterskich „Złoty piksel”

Wtorek, 28 września 2021:

  • Sesje referatowe
  • Sesja posterowa
  • Warsztaty
  • Konkurs Copernicus
  • Konkurs na najlepszy referat Konferencji

Dodatkowe informacje