Wykład pt. Arktyka jako przedmiot badań nauk społecznych

Kalendarz dnia 15 Kwi 2021

Wykład Oddział Lubelski PTG „Arktyka jako przedmiot badań nauk społecznych” to tytuł wykładu dr hab. Michała Łuszczuka prof. UMCS. Wykład ten będzie częścią spotkania zorganizowanego w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 kwietnia 2021 r. o godz. 17.15 na platformie Microsoft Teams.

Tematyka prelekcji

Arktyka przez stulecia była obszarem rywalizacji odkrywców, myśliwych oraz kupców. Następnie stała się obiektem i areną badań naukowych. Jednocześnie z powodu swej niedostępności, ekstremalnych warunków geograficznych i klimatycznych Daleka Północ aż do połowy XX wieku znajdowała się niejako „na uboczu świata”. Obecnie, w XXI wieku międzynarodowe znaczenie Arktyki staje się bezprecedensowo wysokie.

W Polsce – gdzie badania polarne zostały rozpropagowane przez dwóch wybitnych badaczy o szerokich zainteresowaniach naukowych w obrębie nauk o ziemi: Henryka Arctowskiego i Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, a następnie rozwijane głównie na Svalbardzie przez badaczy z kręgu nauk przyrodniczych – często zapomina się o „ludzkim obliczu” Arktyki. Celem prelekcji jest przedstawienie zakresu współczesnych badań arktycznych w obrębie nauk społecznych, w tym przede wszystkim z perspektywy geografii społeczno-ekonomicznej.

Prelegent

Michał Łuszczuk – doktor habilitowany nauk społecznych, prof. UMCS, zatrudniony w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Polarnych PAN oraz członkiem Rady International Arctic Social Studies Association. Jego zainteresowania badawcze obejmują geopolitykę regionów polarnych, społeczno-ekonomiczną adaptację do zmian klimatu w Arktyce, historię polskich badań polarnych i politykę polarna Polski, jak również turystykę w regionach polarnych.