Wykład pt. „Megapowodzie lodowcowe w Polsce północno-wschodniej”

Kalendarz dnia 24 Mar 2021

„Megapowodzie lodowcowe w Polsce północno-wschodniej” to tytuł prelekcji, którą w imieniu całego zespołu naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawi dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK. Wykład ten będzie częścią najbliższego spotkania organizowanego online przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie odbędzie się w środę 24 marca 2021 r. o godz. 18.00 na platformie Microsoft Teams.

Tematyka prelekcji

Pod koniec ostatniego zlodowacenia, około 15-17 tysięcy lat temu, na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny doszło do jednej z największych powodzi w historii Ziemi. Topniejący lądolód uwolnił ogromne ilości wody nagromadzonej w gigantycznym jeziorze lodowcowym. Szacuje się, że ilość wypływającej wody była ponad 2 tysiące razy większa, niż uchodzi obecnie średnio z Wisły do Bałtyku. W okresie kilkunastu dni zmienił się znacząco krajobraz ówczesnej Europy Centralnej. Jakie fakty za tym przemawiają? Co do czasów dzisiejszych pozostało po tej katastrofalnej powodzi? Na te pytania w trakcie spotkania odpowiedzą naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prelegenci

Megapowodzie to temat prac badawczych realizowanych przez zespół w składzie: dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK, prof. dr hab. Wojciech Wysota, dr hab. Jan Piotrowski, prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK, dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK, mgr Marek Chabowski, mgr Aleksander Adamczyk, mgr Michał Dąbrowski.

Zespołem realizującym prezentowane badania kieruje dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK – geomorfolog i geograf, kierownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania z zakresu geomorfologii glacjalnej i fluwialnej na obszarze Niżu Polskiego i w obszarach współcześnie zlodowaconych. Szczególne zainteresowania naukowe dotyczą szarży i powodzi lodowcowych, sedymentologii fluwialnej oraz estymacji dawnych przepływów rzek w rekonstrukcjach peleośrodowiskowych. Wielokrotny uczestnik wypraw naukowych na Islandię i Svalbard.