XXXVI Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu

Kalendarz dnia 24 Wrz 2020

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwerstetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają na XXXVI Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu, które odbędzie się w tradycyjnej formie, w dniach 24-25 września 2020 r. w Uniejowie, w wyjątkowym obiekcie, jakim jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, usytuowany nad Wartą, w centrum uzdrowiska termalnego Uniejów.

Prawdopodobnie dla wielu badaczy będzie to pierwsza od dłuższego czasu (z uwagi na pandemię COVID-19) możliwość wymiany na żywo poglądów i opinii, a także dyskusji nad aktualnymi problemami badawczymi i obecną sytuacją w branży turystycznej. Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu będzie również okazją do prezentacji wstępnych przemyśleń, podzielenia się wnioskami z opracowywanych badań, czy pokazania uzyskanych wyników.

Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono badaczy z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Głównymi celami konferencji są prezentacje:

  • ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi
    z zakresu turystyki. W bieżącym roku szczególnie liczymy na wstępne badania czy opracowania oraz dyskusję zagadnień dotyczących turystyki w czasie pandemii,
  • wyników ukończonych ostatnio prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki,
  • założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
  • stosowanych metod i narzędzi badawczych,
  • dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką oraz jego wykorzystania w nauce i praktyce.

XXXVI Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu pozostaje otwarte także na inne wystąpienia, niezwiązane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nieprowadzących studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań. W bieżącym roku przewidujemy sesje tematyczne i metodyczne, w zależności od zgłoszonych referatów.

Ważną częścią XXXVI Seminarium Terenowego Warsztaty z Geografii Turyzmu będzie spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a także dwie wyjątkowe sesje: pierwszą wspomnieniową, poświęconą pamięci dr Roberta Wilusia – wieloletniego Sekretarza Warsztatów, a drugą jubileuszową zorganizowaną z okazji 70. rocznicy urodzin prof. zw. dr hab. Andrzeja Matczaka, honorowego obywatela Uniejowa.

Podczas konferencji organizatorzy zapewniają wszelkie środki ostrożności. W razie pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju jesienią i ew. odgórnych zarządzeń odnośnie konieczności odwołania konferencji, organizatorzy zobowiązują się zwrócić niezwłocznie poniesione wpłaty z wpisowego na XXXVI Seminarium Terenowe Warsztaty z Geografii Turyzmu.

Odnośniki:
Szczegółowe informacje o seminarium
Formularz zgłoszeniowy